REKOLEKCJE PASCHALNE 2024

z ciemności do Światła

Wprowadzenie do modlitwy na Poniedziałek Wielkanocny, 1 kwietnia

Tekst: Mt 28, 8-15

Słowo: STANĄŁ PRZED NIMI

Jezus stanął przed kobietami. Pokazał się dokładnie taki, jaki teraz jest. Żyjący i Zmartwychwstały. Staje również przed Tobą, pokazując całą swoją sylwetkę, a przede wszystkim swoją twarz. Taki, jaki jest. Jaki Ty stajesz przed ludźmi? Co im pokazujesz, a co ukrywasz? Może to nie jest źle, że coś ukrywasz, ale czy jesteś świadomy co i dlaczego? Ta świadomość pomaga być autentycznym i prawdziwym wobec każdego człowieka, którego spotkasz na swojej drodze (w swoim życiu).

„Stanął przed nimi” oznacza również spotkanie. Nie jest ono zdystansowane, lecz bardzo bliskie – kobiety mogą podejść, dotknąć Go, objąć za nogi (jakby chciały powiedzieć – „już więcej nie odchodź”). Od grobu odeszły z bojaźnią i wielką radością. Bojaźń to głęboki szacunek wobec spotkania z Tajemnicą, spotkania z czymś, co jest niewytłumaczalne, mało logiczne, przekraczające wyobrażenia. One się nie boją, lecz są w bojaźni. A równocześnie w radości. A przecież do grobu szły prawdopodobnie w smutku, żałobie, w zupełnie innym nastroju, który nagle się odmienił przez krótkie spotkanie z Aniołem i pustym grobem. Jak Ciebie odmieniają spotkania i czy w ogóle pozwalasz, by Cię przemieniały?

Odmów:

Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
Módl się za nami do Boga, Alleluja!
Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy sięBoże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.