Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 26 września

Tekst: o łaskę słuchania Jezusa pomimo tłumu i przeciwności

Prośba: Łk 8,19-21

  • „nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu”… Maryja oraz bracia (kuzyni) Jezusa chcą się z Nim zobaczyć, ale tłum im w tym przeszkadza. Nie mają szans na bliższe podejście. Na ile jestem zdeterminowany, aby spotkać się z Jezusem? Co w moim życiu składa się na „tłum”, który nie pozwala mi na przybliżenie się do Jezusa? Ile w tych trudnościach znajduje się obiektywnych przyczyn, a ile mojego osobistego zaniedbania?
  • Słuchanie i wypełnianie Słowa. Kluczem do zrozumienia Jezusa jest nauka słuchania i wypełniania Jego Słowa, czyli pełnienie Jego woli. Maryja, jako ta która wiernie zachowywała i rozważała w swoim sercu usłyszane słowa (por. Łk 1, 29), jest wzorem właściwego zrozumienia Jezusa. To nie więzy krwi liczą się najbardziej, ale pokrewieństwo duchowe. Czy pełnię w swoim życiu wolę Bożą? Czy jestem na swoim miejscu? Z kim czuję się spokrewniony duchowo? W rozmowie z kim doświadczam szczególnego spotkania z Panem?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.