Medytacja powtórkowa

Na początku modlitwy zrób znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Ojciec jest teraz przy Tobie. Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go więc w tym momencie, aby Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, pragnienia, decyzje, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W tym tygodniu proś szczególnie o łaskę wewnętrznej radości ze Zmartwychwstania Jezusa.

Punkty do refleksji:

– Proponujemy, by ta modlitwa powtórkowa była spokojnym trwaniem z Bogiem, wczytując się w tekst Exsultetu, który rozważaliśmy w tym tygodniu. Przypominając sobie jeszcze raz cały tekst (który znaleźć możesz tutaj), zatrzymuj się przy tych momentach, które w tym tygodniu najbardziej Cię poruszyły.

– Szczególnie zapraszamy do tego, by po raz kolejny zwrócić uwagę na miejsca mówiące o jasności/ciemności, wolności/niewoli, dniu/nocy. Pomyśl o Bogu, który działa w nocy, który wybawia wtedy z niewoli i prowadzi człowieka od ciemności ku światłu.

– Zwróć też uwagę na wychwalanie paschału – świecy, która symbolizuje Chrystusa. Rozważaj słowa o świetle, które przynosi Chrystus i które ma rozproszyć mroki naszego życia. To właśnie przynosi zmartwychwstały Pan. Czy wierzysz w to? Niech ta modlitwa powtórkowa będzie wołaniem o światło do Twego serca, wołaniem o nowe życie w Chrystusie.

Kończąc modlitwę porozmawiaj z Panem i powiedz Mu o tym, co teraz czujesz, co myślisz, czego doświadczasz. Niech to będzie spontaniczna rozmowa. Wylej przed Nim swoje serce, które On przed chwilą poruszył. Pamiętaj, by to, co będziesz mówił Bogu miało związek z przebytą modlitwą. Zakończ odmawiając bardzo powoli wyznanie wiary: Skład Apostolski.

Spróbuj zapisać sobie w “dzienniku duchowym” najważniejsze myśli, światła, uczucia, jakie pojawiły się podczas całej modlitwy. Jeśli nie masz na to czasu bezpośrednio po niej, możesz to zrobić później.

Każdego wieczoru odpraw rachunek sumienia, przyglądając się w nim wszystkim poruszeniom, uczuciom, pragnieniom i motywacjom, jakie się pojawiały w ciągu dnia oraz do czego Cię one prowadziły: do dobra, służenia innym, czy też do grzechu, upadku, zamknięcia się w sobie… Opis sposobu odprawiania rachunku sumienia znajdziesz TUTAJ