Wobec tych licznych spraw: ważnych i nieważnych, pilnych i niepilnych – potrafisz się odnaleźć i ustawić właściwą hierarchię ważności? Czy wiesz, co w tym wszystkim jest naprawdę pierwsze? Porozmawiaj o tym z Jezusem.

2. Wolność serca sprawia, że potrafię wybierać to, co jest dla mnie lepsze, a nie to, do czego mnie zmuszają reklamy, sugestie innych, itp. Wolność sprawia, że moje serce nie jest ociężałe, że niczego nie muszę, lecz chcę – wybieram. O takiej wolności mówi dzisiaj Jezus. Pośród tylu możliwości, tylu dróg – mam wybrać to, co mi lepiej służy, a pozbywać się tego, co zupełnie nie jest mi potrzebne, co wręcz jest zbyteczne. Mnóstwo promocji, rabatów i tanich sklepów sprawia, że zaczynamy gromadzić rzeczy, które wcale nam nie są potrzebne, ale “są w przecenie” – bo “może się kiedyś przyda”. Zmienia to naszą mentalność, lecz często tego nie zauważamy. Poproś dzisiaj Jezusa o serce wolne, nie przymuszone do niczego. Poproś o serce, które w wolności będzie samo wybierać to, co lepsze. Serce, które jest centrum człowieka, połączone z rozumem i oświecone łaską Ducha Świętego.