Rekolekcje Internetowe 2017 “Boże, gdzie jesteś?”
Tydzień 3: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus

Niedziela, 26 marca 2017, Konferencja 3: Ignacjański rachunek sumienia, czyli kwadrans uważności – mp3

Zapraszamy do wysłuchania trzeciej konferencji rekolekcyjnej mówiącej o tym, co robić, aby poczuć jaki smak ma nasza codzienność.