REKOLEKCJE PASCHALNE 2021  |  Wielki Wtorek, 30 marca

SŁUGA

Poniżej przedstawiamy trzy kroki naszych rekolekcji. Możesz zrobić wszystkie trzy każdego dnia. Krok pierwszy jest 20-minutową modlitwą raz dziennie. Krok drugi i trzeci są krokami, które „wydarzają się” przez cały dzień. Drugi krok jest refleksją, rozważaniem przez cały dzień na konkretny temat, trzeci zaś jest prostym byciem, uważnością, świadomością tego, w czym aktualnie jesteś, co robisz. Być może danego dnia zobaczysz, że chcesz zrobić tylko jeden z tych kroków. Zostań wtedy przy nim i trwaj. Kolejnego dnia możesz zapragnąć zrobić wszystkie kroki albo tylko dwa z zaproponowanych. Poczuj się wolny i nasłuchuj w sobie tego, do czego jesteś dzisiaj – TERAZ zaproszony.

KROK 1 – MODLITWA

  • Znajdź w ciągu dnia 20 minut na to, by stanąć przed Panem na modlitwie.
  • Usiądź wygodnie i uspokój swoje myśli, serce, oddech – na ile Ci się uda.
  • Rozpocznij znakiem krzyża. Uświadom sobie, że Pan Jezus jest teraz przy Tobie i patrzy na Ciebie wzrokiem pełnym miłości. Zauważ Jego wzrok i spojrzenie, które przyjmuje Cię takim, jaki teraz jesteś. Nie ocenia, nie potępia, nie oczekuje niczego. Trwaj w tym chwilę, byś naprawdę mógł to sobie uświadomić. Niczego sobie nie wyobrażaj – tylko uświadamiaj sobie Jego obecność i Jego patrzenie na Ciebie.
  • Oddychaj spokojnie, zauważ że oddychasz, że przyjmujesz powietrze, a potem je oddajesz. Oddech to tchnienie życia, jesteś istotą żyjącą – otrzymałeś go od Boga. Oddychaj naturalnie, tak jak to czynisz zazwyczaj.
  • W rytm Twojego oddechu wypowiadaj imię JEZUS. Na wdechu wypowiedz pierwszą sylabę, na wydechu drugą. Wypowiadaj święte Imię w milczeniu, w swoim umyśle. Być może później poczujesz, że to Imię przechodzi z umysłu do duszy i wypowiada się nieomal bezszelestnie w Tobie.
  • Staraj się o niczym nie myśleć, niczego sobie nie wyobrażać, na niczym nie skupiać uwagi oprócz Imienia Jezus, które w Tobie wybrzmiewa. Jest to bardzo prosta modlitwa, ale równocześnie niełatwa, ponieważ nasz umysł będzie szukał “pokarmu” w myślach, obrazach, koncepcjach, pomysłach… nawet bardzo pobożnych. Zostaw je na rzecz prostego trwania przy Jezusie, wypowiadając Jego święte Imię. Jest to podobne do ludzi kochających się, którzy są blisko siebie i wypowiadają swoje imiona. Nic więcej nie potrzeba.
  • Odmów na koniec modlitwę Ojcze nasz.

KROK 2 – WPROWADZENIE W TEMAT DNIA

Sługa to ktoś, kto służy. Dziś mało używamy tego słowa. W życiu duchowym i naszej religijności wiele mówimy o tym, że służymy Bogu, że mamy służyć naszym bliźnim. Aby komuś służyć, trzeba najpierw usłyszeć to, czego on pragnie. Szczególnie dotyczy to Boga. Czasem chcemy Mu służyć “po swojemu”. Sami “wymyślamy” to, w czym moglibyśmy Mu usłużyć. On jednak pragnie, abyśmy Mu służyli będąc posłusznymi Jego słowu, tzn. byli najpierw słuchający. Potrzebujemy więc pytać: “Czego Ty, Panie Boże, pragniesz?”

Krótko przed męką Jezus wypowiedział intrygujące słowa: “Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.” (J 12, 26). Z tych słów wynika, że pierwszym “zadaniem” tego, który chce służyć Bogu to iść za Nim. Nie coś robić, lecz być z Nim. Sługa to ten, który jest przy Panu. Będąc przy Nim, może usłyszeć, co Pan do niego mówi, o co go prosi i wtedy może to wykonać. Pierwsze jest BYĆ przed robić. Być przed służyć. I to “być z…”, a więc w relacji, w bliskości, więzi. To być zaangażowanym w relację. Jezus przyjął postać sługi – służy człowiekowi będąc zaangażowanym w relację z nim. Zanim Ty usłużysz Jezusowi, On służy Tobie. I nie chodzi w tym o to, byś sobie próbował na miłość za-służyć, ale byś Jemu pozwolił po-służyć się Tobą. W jakim celu? By przez Ciebie mógł Twojemu bliźniemu pokazać, jak bardzo go kocha. Mamy stać się sługami miłości, na wzór Jezusa.

KROK 3 – UWAŻNOŚĆ

Uważność jest wyczuleniem na rzeczywistość, na to, co jest blisko Ciebie, co Ci się wydarza, co robisz. Jest wrażliwością na osoby i sytuacje, które w danym momencie znajdują się w polu Twojego postrzegania i przeżywania. Spróbuj tak właśnie przeżyć ten dzień – z wyczuleniem i wrażliwością na to, co w danym momencie czujesz, co w danej chwili robisz – nie myśląc wtedy o innych rzeczach. Bądź w tym, co TERAZ. Rozmawiając z kimś słuchaj tego, co on mówi – nie myśl o innych rzeczach, nie planuj tego, co mu odpowiesz. Bądź uważny na rzeczywistość TERAZ. Podobnie jak pierwszy krok – jest to proste i niełatwe zarazem.