Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 5 czerwca

Tekst: Mk 12, 35-37

Prośba: o łaskę otwarcia na prawdę

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus naucza w świątyni. Wyobraź sobie, że jesteś blisko Niego, wmieszany w tłum. Jak wygląda świątynia, czy czuć jej zapach? Jakim głosem mówi Jezus? Spróbuj to zobaczyć, poczuć, zatrzymaj się na tym na chwilę.
  • Liczny tłum słuchał Jezusa, być może z powodu cudów, które widział. Być może inne cudowne zdarzenia, może przez mądrość Jezusa. Co takiego ma w sobie Pan, że ty chcesz Go dzisiaj słuchać, spotkać? Spróbuj to konkretnie zobaczyć i nazwać.
  • Uczeni w Piśmie mają swoje teorie, Jezus je burzy. Pokazuje tym jak nie naginać Słowa do swoich wyobrażeń. Zdarza się czasem, że wyrywając z kontekstu jakieś zdanie, możemy je opacznie rozumieć – bez zrozumienia całości można dojść do błędnych wniosków. Czy jesteś otwarty na to, że możesz się mylić? Czy konfrontujesz swoje myślenie z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła?
  • Wiele osób zadawało Jezusowi pytania, a On nie zostawiał ich bez odpowiedzi – wchodził w dialog, tłumaczył. Czy w twoim życiu duchowym jest miejsce na zadawanie pytań Bogu i słuchanie Jego odpowiedzi? Jak to praktycznie wygląda? Gdzie najlepiej Go słyszysz?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.