Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 19 września

Tekst: Łk 8, 4-15

Prośba: o łaskę wrażliwości na Słowo Boga.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Kolejny raz Pan Bóg zaprasza nas do spotkania z Jego Słowem o siewcy. To słowo pokazuje cztery sposoby przyjmowania Słowa, które Bóg posyła do naszych serc. Być może każdy z tych sposobów możemy odnaleźć w sobie, zależnie od okoliczności, sytuacji, miejsc.
  • Czasem Słowo pada na drogę naszego życia, po której bardzo pędzimy. Nie umiemy się zatrzymać i Słowo zostaje podeptane lub zjedzone przez ptaki. Czasem pada na miejsce bardzo twarde, które nie jest zdolne Go przyjąć. Każdy z nas może mieć takie miejsca w sercu bardzo twarde, szorstkie, mało wrażliwe. Czasem Słowo pada między ciernie. Możemy mieć w sercu takie przestrzenie bardzo zajęte różnymi rzeczami, ale nie mogące uchwycić tego, co istotne. Te różne troski zagłuszą wtedy Słowo, uczynią je bezowocnym.
  • Czwarty sposób przyjęcia Słowa jest owocny. Możemy mieć w sercu takie przestrzenie, które są gotowe na przyjęcie Słowa. Sprawia Ono wtedy w nim poruszenia, pociąga do miłości, wydaje owoc przez cierpliwość – owoc dobroci, łaskawości, radości, pokoju serca, życzliwości, łagodności…
  • W samym centrum dzisiejszej ewangelii znajdujemy słowa: „Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha!” Kto ma wrażliwość na Słowo – usłyszy i zrozumie to, co mówi Jezus. Kto ma uszy, ten przyjmie Jego Słowo i wcieli je w życie. Nie będzie ono dla niego tylko pustym słowem, dźwiękiem na wietrze. To wrażliwość sprawia, że mając oczy – widzimy, mając uszy – słyszymy. Można mieć oczy i nie widzieć… Zatrzymaj się i popatrz na swoją wrażliwość.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.