Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 07.06.2024r

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Tekst: J 19, 31-37

Prośba: abym stawał się coraz bardziej podobny do Jezusa 

Myśli pomocne w rozważaniu:

Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok. Tradycja przypisuje temu żołnierzowi imię Kasjusz. Niektórzy uważają, że Kasjusz przez ten gest chciał się upewnić, że Jezus nie żyje. Inni dopatrują się w tym bezmyślnej agresji. W każdym razie jak zauważa św. Jan jest to wypełnieniem starotestamentalnych proroctw: „Kości z niego łamać nie będziecie”(Wj 12,46)…

W Ewangelii mowa jest o przebitym boku. Jednak powszechnie przyjęło się, że to Serce Jezusa zostało przebite. Nawiązuje do tego litania do Serca Jezusa: „Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami!” W tym kontekście woda, która wypłynęła, może pochodzić z osierdzia otaczającego serce. Wypłynięcie krwi jest natomiast oczywiste. Jezus został przebity zaraz po zgonie. Według biologów krew zaczyna krzepnąć kilka godzin po śmierci. Krew i Woda oznaczają sakramenty. Woda – chrzest; Krew – znak ofiary, czyli Eucharystię. Jakim jestem chrześcijaninem? Jak przeżywam sakramenty, szczególnie Eucharystię?

Serce Chrystusa. Serce Jezusa nie jest tylko zniszczonym narządem pompującym Jego Krew na krzyżu. Serce Jezusa jest szczególnym narządem i ma swoją symbolikę. W Nim zamknięta jest Mądrość i Miłość Boga. Św. Augustyna ujął to tak – Jego Serce to Jego Biblia. To, co zrobił św. Longin (nowe imię po chrzcie) należałoby tłumaczyć nie jako „przebił”, ale jako „otwarł”. Otwarcie serca Jezusa symbolizuje odsłonięcie przed ludźmi Bożego planu. Wypełnienie całej historii zbawienia. Jezus wiszący na Krzyżu ma otwarte ramiona i otwarte serce dla mnie. Jezus jest miłosierny. Czy przyjmuję Jego przebaczenie? Jak odpowiadam na miłość Jezusa do mnie?