Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 6 czerwca

Tekst: Mk 12, 28b-34

Prośba: o wolność serca oddanego Bogu w całości.

Kilka punktów pomocnych w modlitwie:

  • Uczony w Piśmie z jednej strony przychodzi do Jezusa jak uczeń – tytułuje Jezusa jako Nauczyciela. Z drugiej trudno mu wyjść z roli uczonego, który zna się i poucza innych: w tym kluczu przeczytaj odpowiedź uczonego na odpowiedź Jezusa. Z której roli Tobie trudno wyjść – także wobec Boga?
  • Pierwsze jest: Słuchaj! Czy naprawdę tak jest w Twoim życiu? Jezus mówi to w taki sposób jakby miłość brała się ze słuchania albo słuchanie było jej początkiem. I to zarówno miłość do Boga, jak i do ludzi.
  • Choć uczony staje przed Jezusem jak nauczyciel to „rozumnie odpowiedział”. Co to znaczy, że rozumnie odpowiedział? Że zna Pismo? Że dotknął sedna? A może coś innego? Jakie w sobie odnajdujesz rozumne odpowiedzi na ważne pytania życia?

Porozmawiaj na koniec modlitwy z Jezusem o tym wszystkim, co Cię w niej poruszało, dotykało, prowadziło, intrygowało, niepokoiło, wzbudzało smutek lub złość. Pozwól sobie powiedzieć Mu o tym wszystkim. Bądź z Nim szczery tak, jak teraz potrafisz.

Odmów na koniec: Ojcze nasz…