Tydzień I: “Gdzie jesteś?”

Dzień 3

Rz 13,8-10

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody, oraz aby Twoje myśli, zamiary i decyzje oczyszczał i kierował ku większej chwale Boga.

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie wyobraź sobie rozważaną scenę. Wyobraź sobie grupę bardzo bliskich, kochających się osób. Jakąś szczęśliwą rodzinę albo grupę przyjaciół, którą znasz lub kiedyś spotkałeś w swoim życiu.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę zobaczenia, w jakim miejscu swojego życia jesteś i o spotkanie się w nim z Bogiem.

1. “Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”. Można ludziom dawać różne rzeczy i z różnych motywów – z przymusu, z litości, z przyzwyczajenia. Ale bez miłości podarunek będzie co najwyżej jałmużną, może być upokarzający dla tego, komu jest ofiarowany. Tak naprawdę jedynym prawdziwym darem jest miłość. To ona sprawia, że nawet najmniejszy dar staje się czymś wielkim i bezcennym. Przyjrzyj się sobie – jakie motywacje towarzyszą Ci, gdy ofiarowujesz coś drugiemu człowiekowi? Bądź szczery wobec siebie.

2. “Kto miłuje bliźniego, wypełnił Prawo”. Jeżeli kochasz drugiego człowieka, jesteś wierny Prawu Miłości. Jesteś człowiekiem prawowitym i odkrywasz, że Miłość jest Prawem, które stoi na straży godności Twojej i Twojego bliźniego. Jeśli masz Miłość w sercu, to nie przekroczysz prędkości, nie zdefraudujesz pieniędzy, nie zdradzisz współmałżonka. Nie będziesz krzywdził. Wręcz przeciwnie: będziesz szukał tego, co dobre dla innych i odkryjesz, że choć często po ludzku to się nie opłaca, to jednak warto. W sumieniu i sercu poczujesz radość. W jaki sposób postrzegasz Prawo Miłości? Jest dla Ciebie przekleństwem czy błogosławieństwem?

3. Miłość streszczeniem przykazań. Często Przykazania postrzegamy jako ograniczenie narzucone nam przez Boga. Jak zamach na naszą wolność. Św. Paweł pisze, że stoją na straży  autentycznej miłości. Gdy kochasz bliźniego i siebie samego – nie będziesz kraść, kłamać, zdradzać, odbierać życia, pogardzać innymi i sobą. Jeżeli inni kochają, to nie będą Ciebie krzywdzić: bić, znieważać, zdradzać. To nie są ślepe zakazy i nakazy. Przykazania to drogowskazy, które wskazują, co mamy czynić, aby mieć prawdziwe życie. A jest nim takie, w którym najwyższą zasadą jest miłość. Jest nim takie, w którym najwyższą wartością jest godność drugiego człowieka i twoja własna. Przypomnij sobie Dekalog – 10 Słów (tak dosłownie brzmi tłumaczenie słowa Dekalog), które stoją na straży życia twojego i twoich bliźnich:

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
II. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.
V. Nie zabijaj.
VI. Nie cudzołóż.
VII. Nie kradnij.
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale być może również smutku, obawy czy lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.

Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy “Ojcze nasz”.