Wprowadzenie do modlitwy na sobotę 17 września 2022 r.

Tekst: Łk 8, 4-15

Prośba: o to by Słowo Boże miało przełożenie na moje życie

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • (…)jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Jezus mówi o ludziach, którzy słuchają słowa Bożego, ale bardzo łatwo ulegają zwątpieniu. Jakie sytuacje, ludzie, słowa zasiewają zwątpienie w Twoim życiu, odbierają Ci wiarę? Jak możesz się przed nimi bronić, ich unikać? 
  • Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Tutaj Jezus daje przykład człowieka, któremu brakuje zakorzenienia w Słowie. Zobacz te momenty, kiedy jesteś najsłabszy, łatwo ulegasz pokusie? Dlaczego tak się dzieje? Proś Boga byś był silny Jego mocą…
  • Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Można z radością przyjąć Słowo Boże, ale troski doczesne mogą je zagłuszyć. Jakie troski odciągają Cię od Boga? Lęk o przyszłość? O dobra materialne? O zdrowie? Oddaj Jemu to wszystko, co zobaczysz…
  • Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości». Spójrz z wdzięcznością na owoce, które dostrzegasz w swoim życiu. Zobacz czym Pan Bóg obdarowuje Cię w Twojej codzienności i trwaj w dziękczynieniu.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.