Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę Wielkanocną, 22 maja

Tekst: J 14, 23-29

Prośba: o łaskę pokoju serca pośród życiowych niepokojów.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wsłuchaj się uważnie w słowa Jezusa. Zachowywanie Jego nauki nie dotyczy tylko słów, które Pan wypowiedział, ale jest zachowywaniem Jego życia – bycie podobnym do Niego we wszystkim. I to zachowywanie, czyli życie Jego życiem dzieje się wtedy, kiedy się Go miłuje. Ale wiemy dobrze z innych tekstów, szczególnie 1 Listu św. Jana, że miłość polega na tym, że to nie my umiłowaliśmy jako pierwsi, ale że On nas najpierw umiłował. Przepływ miłości jest właśnie w tę stronę – od Boga ku nam. Nasza miłość jest odpowiedzią na Jego miłość, i to nieudolną odpowiedzią. Zatrzymaj się przy tym przez chwilę, rozważaj to, co mówi Pan.
  • Kiedy Jezus staje się w naszym życiu nawet nie najważniejszy, lecz jedyny – wtedy stajemy się do Niego podobni we wszystkim. Bo tak działa miłość: chce się upodobnić do ukochanego. Już nie tylko Jezus zamieszkuje sanktuarium naszej duszy, ale doświadczamy w nim także obecności Ojca oraz Ducha – Parakleta. Duch jest tym, który nas wszystkiego nauczy i przypomni słowa Jezusa. On aktualizuje w nas Słowo Boga. Dzięki Niemu i w Nim możemy kochać na wzór Jezusa.
  • To Jego dzieło w nas prowadzi do głębokiego pokoju serca. Świat daje pokój rozumiejąc go jako dogadywanie się między ludźmi, wchodząc w kompromisy i układy, które ostatecznie się rozsypują, kiedy górę biorą partykularne interesy. Pokój Boży przychodzi zawsze (nawet pośród zewnętrznych niepokojów) jako głębokie doświadczenie Obecności Tego, który JEST POKOJEM. Wtedy nasze serce nie musi się trwożyć ani lękać niczego i nikogo. Mamy poczucie zakorzenienia w Bogu. Nikt i nic nie jest w stanie nas od Niego odłączyć, choćby nam zabrali życie doczesne. Przypomnij sobie momenty, w których doświadczyłeś takiego właśnie pokoju serca. Z czym one były związane?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.