Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 18 czerwca

Tekst: Mt 6, 7-15

Prośba: o nakierowanie całego życia na Boga.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Początek ewangelii może się wydawać dziwny. Wszak na innym miejscu Jezus powie, żeby prosić, kołatać, szukać. Owszem, to nie to samo, co gadulstwo, ale skoro Ojciec wie dobrze, czego nam potrzeba, to po co prosić? A może nie jest to sprzeczność, lecz pewien paradoks, do którego trzeba wstawić “i”. Że i należy prosić, i Ojciec wie, czego nam potrzeba.
  • Gadatliwość i wielomówstwo na modlitwie może oznaczać nie tyle ilość wypowiadanych słów, co świadomość tego, co się mówi. Sami bowiem czasem modlitwę nazywamy “klepaniem”, np. różańca albo brewiarza. Jakby chodziło tylko o nic nie znaczące słowa, byle je wypowiedzieć. Ale czy na tym polega relacja? Nasz Bóg nie jest gipsową figurą, do której trzeba odmówić ileś wierszyków. Te wszystkie piękne modlitwy, czy ułożone przez kogoś, czy płynące z serca – potrzebują naszej świadomości podczas wypowiadania ich.
  • Jezus uczy modlić się do Ojca. Zauważ, że w tej modlitwie człowiek jest cały zwrócony ku Bogu. Niech się święci TWOJE Imię, niech przyjdzie TWOJE królestwo, niech się spełni TWOJA wola. To nakierowanie na Boga jest zanim poprosimy o chleb powszedni. Dotyczy to nie tylko tej modlitwy, ale każdej modlitwy – czy jestem zwrócony ku Bogu, z którym rozmawiam, czy jestem zwrócony tylko ku sobie, a Boga używam (a nie spotykam się z Nim) do tego, by spełnił moje oczekiwania.
  • Prośba o przebaczenie grzechów jest bardzo ważną prośbą. Widzimy to po dodatku, jaki Jezus robi po modlitwie. Bez przebaczenia braciom nie można otrzymać przebaczenia od Boga. Czy towarzyszy Ci ta myśl, kiedy idziesz do spowiedzi? Czy podchodzisz do kratek konfesjonału wtedy, kiedy w sercu przebaczyłeś bratu lub siostrze, albo przynajmniej pragniesz tego, choć jeszcze Ci trudno?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.