Wprowadzenie do modlitwy na środę, 14 września, Podwyższenie Krzyża Świętego

Tekst: Flp 2, 6-11 oraz J 3, 13-17

Prośba: o przyjęcie Bożej miłości i Jego zbawienia.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus Chrystus przyjął postać sługi. Izraelici szemrali na pustyni, narzekali na swój los, stracili cierpliwość i nie było w nich wdzięczności za to, co Bóg im dawał i jak ich prowadził. Jezus przyjął to, co życie Mu przyniosło. Złożył Ojcu ofiarę ze swojego życia i była to ofiara wdzięczności i uwielbienia Ojca za wszystko. Dał całego siebie, dał wszystko, by wszystko od Ojca otrzymać – Bóg wywyższył Go ponad wszystko. Patrz na swoją wdzięczność i przyjmowanie życia z tym, co ono przynosi. Na ile w tym jesteś podobny do Pana? W jakich konkretnych przestrzeniach jeszcze nie.
  • Na krzyżu dokonał się sąd nad światem. Ale jest to sąd ułaskawienia, sąd miłosierdzia, a nie potępienia czy odrzucenia. Bóg jest miłością, zatem wszystko co czyni, czyni to z miłości. Nie ma innego motywu i innego być nie może. Miłość może działać tylko z pobudek miłości. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne – ma w sobie miłość i powoli staje się miłością na wzór Miłości Ojca, Syna i Ducha. Wywyższenie Syna Człowieczego oznacza również nasze wywyższenie. Kontempluj Boga, który to wszystko czyni dla Ciebie – z miłości.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.