Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Tekst: Łk 11, 27-28

Prośba: o to, aby Bóg był dla Ciebie kimś nieustannie obecnym i działającym.

1. „Kobieta głośno zawołała do Niego”. Wyobraź sobie opisywaną scenę. Jezus jest wśród tłumu, mówi do ludzi, którzy przyszli Go słuchać. Zobacz ich słuchających i Jego mówiącego. Usiądź z innymi i też posłuchaj. Bądź uważny na wszystkie poruszenia, które się w Tobie pojawią, aby wrócić do nich w odpowiednim momencie (w rozmowie końcowej, w refleksji, w modlitwie powtórkowej). Pośród ludzi jest kobieta, która zobaczyła Jezusa bardzo wyraźnie. Słucha tego, czego naucza Pan i widać, że jest tym poruszona. W pewnym momencie spogląda jeszcze głębiej, poza słowa – i dostrzega człowieka, samego Jezusa.  Ogarnęła spojrzeniem ziemskie początki tego podziwianego teraz przez wszystkich mężczyzny. Tak jakby zobaczyła lub pragnęła zobaczyć coś ukrytego, bardzo intymnego.  Wsłuchaj się dobrze w jej okrzyk pełen podziwu: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Jaki jest Twój obraz Jezusa bliskiego?

2. „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. Maria jest kimś, kogo piękno w ogóle trudno sobie wyobrazić. Stała się mamą dla Syna Bożego. Przyjęła bez zastrzeżeń , z pełną czułością i miłością Tego, który wcześniej i później był zazwyczaj odpychany, odrzucany. Słowo przeniknęło ją tak bardzo, że zachowało od jakiegokolwiek grzechu. To wszystko sprawia, że moglibyśmy uznać Marię za kogoś „z innej gliny”, wzór tak odległy, że nie do naśladowania. Jednak dzisiejsze święto ma pokazać, że tak nie jest. Oczywiście, Maria jest nieskalana, nienaruszona, w pełni urzeczywistniona. Ale nie chodzi o to, żeby podkreślić różnicę między nią a nami, ale żeby pokazać nam naszą przyszłość. Wniebowzięcie Marii jest najradośniejszą obietnicą dla każdego, kto słucha i zachowuje słowo Boże. Wierzymy, że każdy z nas da się przeniknąć Słowu do tego stopnia, że zostanie przemieniony, przebóstwiony, wniebowzięty. Spójrz w swojej wyobraźni na Marię. Dzisiaj, w święto przyciągnięcia do siebie wszystkich przez Boga, porozmawiaj z nią o tym, co rodzi się w Tobie podczas tej modlitwy.