Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 12 października 2023 r.

Tekst: Łk 11, 5-13

Prośba: o cierpliwość i otwartość na modlitwie

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wyobraź sobie sytuację z początku tego fragmentu: człowieka, który prosi swojego przyjaciela o chleb. Zobacz jak wyglądają, przysłuchaj się temu jak ze sobą rozmawiają.
  • Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby (…). Jezus opowiadając tę historię, nieprzypadkowo mówi o człowieku, który przyszedł do swojego przyjaciela.  Przyjaciel to ktoś bliski, kto nas zna, dla kogo jesteśmy ważni. Bóg chce być naszym przyjacielem, chce być nam bliski, tak jak my jesteśmy ważni dla Niego i Jemu bliscy. Czy wierzysz w to, że dla Boga jesteś ważny, że jesteś Jego przyjacielem? Czy prosząc Go o coś tak właśnie patrzysz na waszą relację?
  • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Kiedy się o coś prosi potrzeba wiele cierpliwości, a także otwartości na to, że Bóg wie lepiej kiedy i czego nam potrzeba. Często też nasze serce potrzebuje czasu, by się przygotować na przyjęcie tego, co i w jaki sposób Bóg chce nam dać. Czy jesteś wytrwały i cierpliwy na modlitwie?  
  • (…) o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. O co najczęściej prosisz Boga? Z czym się do Niego zwracasz? Bóg chce udzielać swojego Ducha. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5, 22-23) Czy właśnie tego szukasz w swoim życiu? Czy o to prosisz Boga?

 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.