NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 1

Zanim przejdziesz do przygotowania modlitwy zobacz film wprowadzający w pierwszy dzień nowenny.

J 7, 37-39
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.

Dz 1, 4-14
[Jezus] podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».
Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

Przygotowanie do dzisiejszej modlitwy rozpocznij od przeczytania zaproponowanych fragmentów Słowa Bożego. Dopiero po tej lekturze przejdź do tekstu wprowadzenia do modlitwy.

Rozpoczynając modlitwę uczyń Znak Krzyża. Bo to w momencie śmierci Jezus oddał ducha – jakby tchnął Go na tych, którzy do krzyża się zbliżyli, byli pod nim. To jest pierwszy moment obdarowywania nas Duchem Świętym. Przez chwilę uświadom sobie, że w Tobie jest Tchnienie Życia – oddech – wdech i wydech. W momencie Twoich narodzin Bóg dał Ci pierwszy oddech – wdech, w momencie Twojej śmierci oddasz go Bogu w Twoim ostatnim wydechu. Zatem Tchnienie Życia jest cały czas w Tobie. Nie musisz szukać gdzieś daleko – zauważ, że Duch Święty już jest w Tobie i działa.

Jeżeli potrzebujesz zaangażuj wyobraźnię. Zobacz Jezusa, który zaprasza, by przyjść do Niego. A tuż przed wniebowstąpieniem zaprasza uczniów, by oczekiwali Obietnicy – Ducha Świętego.

Poproś o łaskę otwartego serca na przychodzenie i działanie Ducha Świętego.

1. Św. Jan w swoje Ewangelii opisuje scenę, kiedy Jezus staje przed tłumem w Jerozolimie podczas jednego ze świąt żydowskich i zaprasza, by przyjść do Niego. Zwraca uwagę na pragnienie. Jakie pragnienie jest w Tobie, kiedy wchodzisz w ten czas nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego? Przychodząc do Boga chcesz napełnić szklankę czy cysternę? On wypełni po brzegi, to z czym do Niego przyjdziesz.

2. W Janowej Ewangelii Jezus mówi też o strumieniach żywej wody. Każdy z nas ma świadomość, że woda jest źródłem życia. Bez niej nie ma życia. To tak jak z Duchem Świętym – bez Niego nie ma życia duchowego. Jeżeli zamykamy się na Jego obecność – umieramy duchowo. Wchodząc w tę nowennę, gdzie Ty potrzebujesz ożywienia, nowych sił, działania Boga?

3. W Dziejach Apostolskich jest mowa o oczekiwaniu. Zebrani w Wieczerniku trwają razem na modlitwie. Nie wiedzą czego się spodziewać, ale w zaufaniu do Jezusa są obecni, otwarci i jednomyślni. A co jest dziś Twoim największym oczekiwaniem? Pod oczekiwaniem są konkretne pragnienia – bo czekamy na coś. Jakie one są? Czego dotyczą? A w odniesieniu do Boga – jakie są Twoje pragnienia na czas tej naszej wspólnej modlitewnej drogi?

Na zakończenie modlitwy odmów lub może zaśpiewaj Hymn do Ducha Świętego, którym w tym czasie modli się Kościół.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Amen! Alleluja!