Wprowadzenie do modlitwy na 28 Niedzielę zwykłą, 10 października

Tekst: Mdr 7, 7-11 oraz Mk 10, 17-30

Prośba: o serce mądre, rozeznające, żyjące tym, co istotne.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Mądrość jest przedstawiana w Biblii jako najdoskonalsze stworzenie Boże. Była z Bogiem, kiedy On stwarzał świat. Stąd dzisiaj autor księgi Mądrości wychwala ją i ceni bardziej nad wszelkie bogactwa świata. Czym dla Ciebie jest mądrość? Co to znaczy być człowiekiem mądrym?
  • Ewangelia przedstawia nam spotkanie Jezusa z pewnym człowiekiem, który pragnie osiągnąć życie wieczne. Posłuchaj pytań i słów Jezusa – w jaki sposób prowadzi On tego człowieka do mądrości. Wydaje się, że mądrość zawiera w sobie przestrzeganie przykazań. O to pyta Jezus tego człowieka. Ale potem wskazuje mu kolejny krok. Chodzi o zostawienie tego, co ma, by poszedł za Nim. 
  • Uświadom sobie, że ten człowiek ma w sobie pragnienie szczęścia wiecznego, ale jakby chciał je samemu zdobyć – podobnie jak się zdobywa bogactwa i posiadłości, które miał. Czy o to chodzi w życiu duchowym, by zdobywać królestwo Ojca, skoro ono jest dla nas przygotowane od założenia świata?
  • Posłuchaj Jezusa, który prowadzi tego człowieka z mentalności zdobywcy na tego, który może przyjąć da i pójść za Nim. By przyjąć dar potrzebuje zostawić to, co ma. Może dla nas nie chodzi o to, by porzucać nasz majątek, ale by zobaczyć, jaki “majątek” nosimy w sercu, wobec którego nie mamy wolności – do jakiego “majątku” jest przyklejone nasze serce.
  • Zanim Jezus zaprosi tego człowieka (bezimiennego, a więc każdego z nas) do pozostawienia majątku, najpierw patrzy na niego z miłością (dosłownie: “przypatrzywszy mu się, umiłował go). Jezus patrzy głęboko w serce, nie sądzi po pozorach i powierzchowności. Jego wzrok niesie miłość. Przypatrzył mu się – można powiedzieć – kontemplował. Bóg kontempluje człowieka, jak człowiek jest powołany, by kontemplował Boga.
  • Ostatnim krokiem jest zaproszenie do pójścia za Sobą. Królestwo Boże, życie wieczne nie są do tego, by je zdobywać. To dar od Tego, który zaprasza, by za Nim pójść. To Bóg zaprasza w drogę, by dać się zaprowadzić do domu Ojca. Czy mu na to pozwolisz?
  • O tym jest mądrość, które uczy Jezus. To uważność na to, co jedyne i istotne w życiu – iść za Nim, by dojść do domu Ojca. Dać się poprowadzić. Oto prawdziwa mądrość, której nie tylko Jezus uczy, ale On sam nią żyje i ją ukazuje.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.