Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 31 maja 2022
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Tekst: Łk 1, 39-56

Prośba: o otwartość na Boże działanie we mnie

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Na początku tej modlitwy zachęcam byś postarał się użyć wyobraźni, czytając dzisiejszy fragment Ewangelii (Łk 1, 39-56). Maryja wie, że jest w pierwszych tygodniach ciąży, idzie jednak w góry. Chce pomóc swojej krewnej Elżbiecie, dużo starszej od Niej, która – jak zapewnia Anioł – spodziewa się dziecka. Jaka musiała być relacja między tymi kobietami? Zobacz ich powitanie, gesty i słowa.
  • Maryja udaje się w góry. Jej droga zawsze jest w górę, ku górze, ku temu, co Niebieskie. Czy Twoja droga jest również w górę? Co to oznacza dla Ciebie? Jak to odczytujesz w swojej codzienności?
  • Maryja idzie na spotkanie. Niebo jest spotkaniem, relacją z Chrystusem. Maryja, idąc do Elżbiety, nosi pod sercem Wcielonego Boga, jest z Nim zjednoczona. Słowo zakorzeniło się w Niej, nosi Je pod sercem. Niesie to Słowo swojej krewnej. Jej życie całe jest darem.
  • Głos pozdrowienia Maryi sprawia poruszenie w łonie Elżbiety i Duch Święty napełnia ją. Pozdrowienie to przywitanie, to pragnienie i życzenie dobra dla drugiego, to życzliwość, serdeczność, otwartość, łagodność i wsparcie. Czy Twoje słowa niosą to również innym? W jakim stopniu jesteś osobą przynoszącą Bożą obecność innym ludziom? Jaki duchowy klimat pozostaje po tobie w sytuacji spotkania w gronie przyjaciół i znajomych? Czy przynosisz Boga wraz ze swoją obecnością?
  • Maryja wielbi Boga za wielkie rzeczy, jakie czyni dla niej, a przez nią dla innych. Uwielbienie jest modlitwą pełną bezinteresowności. Nie jest ani prośbą, ani dziękczynieniem. Jest spotkaniem bez oczekiwań. Potrafisz modlić się, zwracać w ten sposób do Boga? Czym dla ciebie jest hymn Magnificat wypowiedziany przez Maryję? Jak brzmiałby mój osobisty hymn uwielbieniowy?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.