BOŻE NARODZENIE 2019

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 30 grudnia

Zachęcamy, by w tych dniach świątecznych rozważać fragmenty Ewangelii Dzieciństwa Jezusa spisanej przez dwóch Ewangelistów: Mateusza i Łukasza.

Tekst: Mt 2,19-23

Na początku modlitwy usiądź wygodnie, poczuj swoje ciało. Uświadom sobie gdzie jesteś i co będziesz robił. Zrób kilka głębszych oddechów, poczuj, że oddychasz. Zrób znak krzyża. Uświadom sobie, że spotkasz się teraz z Bogiem. Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go więc w tym momencie, aby Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, pragnienia, decyzje, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.

Zaangażuj wyobraźnię dając jej obraz fragmentu, którym będziesz się modlił.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy: o łaskę spotkania z Bogiem w moim tu i teraz.

  • Powrót do Nazaretu. Kiedy mija niebezpieczeństwo można wrócić do domu. Lecz nie jest to powrót do tego, co „było”, bo oto wszystko jest nowe. Zamieszkują więc inne miejsce niż do tej pory i zaczynają nowe życie. Bóg wszedł w życie Maryi i Józefa i zmienił je w samym fundamencie. Wydaje się zwykłym dzieckiem, lecz kłaniają Mu się mędrcy. Jest tak ważne, że dla Jego ratunku muszą uciekać, bo to co wartościowe zawsze się chroni. A teraz… rozpoczyna się zwyczajność, w której Dziecko może wzrastać i przygotowywać się do swojej misji. Jak przeżywasz codzienność? Czy jest to czas, w którym Bóg jest obecny?

Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.

Na zakończenie pomódl się słowami: Ojcze nasz…

Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.