Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 20 kwietnia 2021

Tekst: J 6, 30-35

Prośba: o zaspokojenie swojego głodu w Jezusie

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Ludzie przychodzą do Jezusa i żądają by ich nakarmił. Wyobraź sobie tę scenę. Jesteś wśród osób, które podchodzą do Pana ze słowami: czym mnie nakarmisz? Moi przodkowie jedli mannę. A ja? Jestem głodny, nakarm mnie!
    Jakie wywołuje to w tobie uczucia? Spróbuj je nazwać (bez oceniania ich).
  • Jezus odpowiada, że to On jest chlebem, że Bóg dba o zaspokojenie naszych potrzeb. Czy w to wierzę? Przypomnę sobie takie momenty, gdy czułem się nakarmiony – może udało się rozwiązać trudny problem, może otrzymałem wsparcie? Podziękuję za to doświadczenie.
  • Jezus samego siebie nazywa chlebem. Mówi, że On zaspokaja wszystkie pragnienia, niedostatki. Czy wierzę, że Eucharystia to Bóg, który chce mnie nakarmić? Jakie jest moje doświadczenie spotkania z Nim na Mszy świętej, adoracji czy w Komunii? Opowiem Mu o tym szczerze.

     

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.