Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 31 lipca, św. Ignacego z Loyoli

Tekst: Flp 3, 8-14  |  tekst wzięty z czytań na uroczystość św. Ignacego z Loyoli

Prośba: o zakochanie się w Jezusie prowadzące do głębokiej więzi z Nim i służby.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Św. Paweł pisze o tym, że jest gotowy stracić wszystko ze względu na poznanie Jezusa Chrystusa. Słowo “poznać” jest tutaj użyte w znaczeniu biblijnym, tzn. głęboko zjednoczyć się z Jezusem, więź z Nim, relację bliskości, przeżywania Jezusa w głębokiej przyjaźni. Odkąd św. Ignacy się nawrócił Jezus Chrystus stawał się dla niego coraz bardziej wszystkim. Do tego stopnia, że kiedy zakładał zakon, nie chciał mu nadać innego imienia tylko imię samego Jezusa Chrystusa – jezuici. Ignacy czyta książki o życiu Jezusa i życiu świętych i tak go rozpalają – a mówiąc inaczej – jest wewnętrznie tak otwarty na przyjęcie ich treści, że pozwala się przemienić, pozwala się rozpalić wewnętrznie i wzbudzić taką determinację, że nikt i nic nie jest w stanie go zatrzymać w pójściu za Chrystusem. Rozważaj te słowa w kontekście swojego życia i pragnień, które nosisz w sercu.
  • Paweł nie mówi, że to już osiągnął, ale że jest w drodze i biegnie – a nawet pędzi – by stać się podobnym do Tego, którego całym sobą kocha. Ignacy również samego siebie nazywa pielgrzymem, a jego autobiografia to “Opowieść Pielgrzyma”. Jest człowiekiem drogi, człowiekiem w drodze. Przechodzi przez różne etapy życia duchowego, od świeżo nawróconego, pełnego zapału, ale mało roztropnego, wręcz naiwnego ignoranta, do człowieka głębokiego rozeznania duchowego. Działo się to przez całe jego życie. Czy pozwalasz sobie na drogę powolnego wzrostu? Czy jesteś w tym cierpliwy, przyjmując i akceptując swoje słabości i upadki, swoją niemoc i bezsilność w wielu sytuacjach?
  • Spotkaj się na tej modlitwie ze swoimi głębokimi pragnieniami. Czy masz z nimi kontakt? O czym Ci one mówią? Do czego prowadzą? Jaką siłą są w Twoim życiu, prowadząc do decyzji i determinacji, by je wcielać w życie i przez to żyć coraz bardziej tak, jak żył Jezus Chrystus?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.