Rekolekcje Paschalne 2020: Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz

Tydzień 4 Pójdźmy razem | Dzień 16 Dokąd idziemy? | 13 kwietnia

Tekst: Joz 1, 6-9 (Edycja Świętego Pawła): Bądź mężny i wytrwały, ty bowiem masz sprawić, że ten lud weźmie w posiadanie kraj, który przysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź mężny i bardzo wytrwały, pilnie wypełniaj całe prawo, które dał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na krok, aby ci się we wszystkim wiodło. Zawsze powtarzaj sobie słowa tej księgi prawa i rozważaj ją we dnie i w nocy, abyś mógł dokładnie wypełnić wszystko, co zostało w niej napisane. Wtedy pomyślnie spełnisz swoje zamiary i będzie ci się wiodło. Czyż ci nie nakazałem: Bądź mężny i wytrwały? Nie bój się więc ani nie przerażaj, gdyż dokądkolwiek pójdziesz, będzie z tobą Pan, twój Bóg”.

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia w modlitwie, aby to Duch święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania kierując je ku większej chwale Boga.

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie, że analizujesz i rozważasz księgę Bożego prawa.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o odwagę życia w pełni i zaufanie, że Pan jest z Tobą.

Bądź mężny i wytrwały… Szatan od początku ludzkości próbuje swoimi kłamstwami odciągnąć nas od Ojca. My sami wobec jego zagrywek mamy dość marne szanse i co rusz wpadamy w sidła grzechu. Męstwo nie oznacza, że nigdy nie ulegniemy pokusie. Męstwo polega na tym, by mieć świadomość toczącej się walki i nie poddawać się mimo chwilowej porażki oraz by mieć odwagę po raz kolejny zwracać się o pomoc do Zbawiciela. Taka wierność i wytrwała ufność w Boże Miłosierdzie wbrew zawstydzeniu naszymi niepowodzeniami jest miła Panu i On sam nas do niej zachęca. Przyjrzyj się, jak Ty reagujesz na swoje upadki. Poproś Pana Boga o jasne uświadomienie sobie, że przeciw złu potrzebujesz Jego pomocy.

… pilnie wypełniaj całe prawo… Po śmierci Mojżesza przywódcą wyzwolonych z Egiptu Izraelitów zostaje Jozue, który ma wprowadzić lud do obiecanej przez Pana krainy. Stawiając Jozuego przed takim zadaniem, Bóg wzywa go do zgłębiania i wypełniania Bożego prawa. Może się wydawać, że podporządkowywanie się przykazaniom oznacza ograniczanie dopiero co odzyskanej wolności. W rzeczywistości jednak przykazania wzmacniają przymierze miłości i pomagają nam bardziej kochać, a przez to także lepiej korzystać z naszej wolności. A jak Ty postrzegasz prawo Boże? Poproś Pana o zaufanie, że Jego przykazania nie są przeszkodą, lecz drogowskazem do wolności i pięknego życia.

Nie bój się więc ani nie przerażaj, gdyż dokądkolwiek pójdziesz, będzie z tobą PAN, twój Bóg. Wsłuchaj się w tę obietnicę: dokądkolwiek pójdziesz, będzie z Tobą Pan. Spróbuj zachwycić się wolnością, którą dostajesz od Boga. To Ty decydujesz, dokąd chcesz iść. Bóg Ci niczego nie narzuca. On uszanuje każdy Twój wybór i w każdym Twoim wyborze będzie Ci towarzyszył. Co czujesz, gdy Bóg zapowiada Swoją nieustanną obecności w Twoim życiu?

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to co odkryłeś lub poprosić Go o coś czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

WPROWADZENIA | mp3