Rekolekcje Paschalne 2020: Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz

Tydzień 3 Spotkajmy się | Dzień 15 Czy chcesz iść ze Mną? | 10 kwietnia

Tekst: Wj 33, 11-17 (Edycja Świętego Pawła): Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem. Potem Mojżesz wracał do obozowiska, a jego sługa, młodzieniec Jozue, syn Nuna, nie opuszczał Namiotu. Mojżesz powiedział do Pana: „Poleciłeś mi: «Wyprowadź ten lud», ale nie objawiłeś mi, kogo poślesz mi do pomocy, a przecież powiedziałeś: «Znam cię doskonale» oraz: «Znalazłeś łaskę w moich oczach». Jeśli więc rzeczywiście znalazłem łaskę w Twoich oczach, objaw mi swoją drogę, bym poznał Cię i nadal znajdował łaskę w Twoich oczach. Zważ ponadto, że ten naród jest Twoim ludem”. Bóg odrzekł: „Ja sam pójdę z wami, abyś czuł się bezpiecznie”. Mojżesz odpowiedział: „Póki sam nie wyruszysz z nami, nie każ nam opuszczać tego miejsca. Twoje wędrowanie razem z nami będzie wystarczającym dowodem na to, że zarówno ja, jak i Twój lud, znaleźliśmy łaskę w Twoich oczach. To wyróżni mnie oraz Twój lud spośród wszystkich narodów, jakie zamieszkują ziemię”. Pan rzekł do Mojżesza: „Postąpię zgodnie z twoją prośbą, bo przecież znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię doskonale.

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia w modlitwie, aby to Duch święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania kierując je ku większej chwale Boga.

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie Namiot Spotkania na pustyni, w pewnej odległości od obozu Izraelitów. Zobacz jak wygląda z zewnątrz, wejdź do środka, rozejrzyj się. Zobacz wchodzącego Mojżesza przysłuchaj się rozmowie, jaką toczy z Panem. Stań obok Mojżesza i przyłącz się do tej rozmowy – zobacz, że Bóg mówi zarówno do Mojżesza jak i do Ciebie.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o otwarcie na spotkanie z Bogiem.

Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem. Od pierwszego spotkania Mojżesza z Panem minęło już sporo czasu i wiele się wydarzyło. Mojżesz stopniowo poznawał Pana – z nieznanego Boga przemawiającego z ognistego krzewu, potężnego, groźnego, wymagającego stał się dla Mojżesza potężnym Przyjacielem, zawsze obecnym, wpierającym, umiejącym przebaczać, zawsze gotowym na spotkanie. Przez te lata Bóg i Mojżesz często rozmawiali z sobą, powiedzielibyśmy – byli w stałym kontakcie. Mojżesz słuchał, prosił i wołał, a Pan słuchał, wydawał polecenia, odpowiadał na wołania. Ale rozmowy w Namiocie Spotkania są czymś więcej – są właśnie spotkaniem dwóch przyjaciół, intymną, szczerą rozmową, tak bliską, że autor biblijny nazywa je rozmową twarzą w twarz. Bóg jest obecny w każdej minucie naszego życia, mówi do nas na różne sposoby. Ale tak jak z Mojżeszem, czasami pragnie się z nami spotkać szczególnie blisko. Wie, że to nam są potrzebne takie spotkania. Spotkania dające otuchę i siłę. Czy w codziennym zabieganiu znajdujesz chwilę na zatrzymanie się i wyciszenie, chwilę refleksji i rozmowy z Bogiem? Jaką prośbę najczęściej kierujesz do Boga? Jak wyobrażasz sobie oblicze Boga?

Poleciłeś mi: «Wyprowadź ten lud», ale nie objawiłeś mi, kogo poślesz mi do pomocy. Bóg dał Mojżeszowi zadanie po ludzku bardzo trudne. Mojżesz miał świadomość, że Pan jest przy nim. I ta obecność dawała mu siłę i odwagę. Czuł jednak potrzebę, aby mieć przy sobie także jakiegoś zaufanego człowieka. Bóg to rozumie. Gdy czujemy się przygnieceni trudnymi zadaniami, niejednokrotnie sam posyła nam kogoś do pomocy. Pomyśl, czy zauważasz koło siebie ludzi, którzy może nawet nieświadomie, ale są posłańcami Boga, służą Ci pomocą, radą, czasem po prostu swoją obecnością. Podziękuj za nich Bogu.

Ja sam pójdę z wami, abyś czuł się bezpiecznie. Bóg mówi: „Rozumiem, że potrzebujesz wsparcia ze strony ludzi, sam Ci ich niejednokrotnie posyłam. Ale pamiętaj – Ja sam z Tobą idę, abyś się czuł bezpiecznie. Gdy czujesz się osamotniony, nie zrozumiany, to Ja jestem z Tobą, trzymam Cię za rękę lub niosę na swoich ramionach”. Może były w Twoim życiu takie chwile bardzo trudne, gdy czułeś się osamotniony wobec przeciwności. A może boisz się takich chwil. Wsłuchaj się w słowa Boga .On mówi „ Ja sam pójdę z Tobą, nie bój się” .

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to co odkryłeś lub poprosić Go o coś czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

WPROWADZENIA | mp3