Wprowadzenie do modlitwy na sobotę 30 lipca 2022 r. 

Tekst: Psalm (Ps 69 (68), 15-16. 30-31. 33-34

Prośba: o odważne stawanie w prawdzie przed Bogiem i przed sobą

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, ratuj mnie z wodnej głębiny. W swoim życiu przechodzimy przez różne ciemności, bagna, głębiny, które mogą nas pochłonąć. Możemy próbować przez nie przejść, walczyć z nimi o własnych siłach lub, jak psalmista, prosić o to, by Bóg nas z tego wszystkiego wybawił Swoją mocą i łaską. Gdzie szukam oparcia w momencie, gdy spotykam się ze swoją własną ciemnością? Czy próbuję się z niej wydostać o własnych siłach, może stosując jakąś przemoc wobec siebie? Czy raczej zapraszam Boga by mnie przez moje ciemności przeprowadził, rozświetlając je Swoim światłem?
  • Jestem nędzny i pełen cierpienia, niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. Często tak trudno przyznać się do swojej nędzy – chcemy dobrze wypaść nawet przed Bogiem i samym sobą. Próbujemy radzić sobie sami, zakładamy maski, trudno prosić nam o pomoc. Czy staję przed Bogiem z tym wszystkim, co przeżywam, nawet jeśli wygląda to nędznie w Twoich oczach? Czy staję w prawdzie i przyjmuję swoją słabość? Czy potrafię ją nazwać? A może boję się swojej nędzy, uciekam przed nią i próbuję ją ukryć? 
  • Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga. Bóg przyjmuje nas z naszymi ciemnościami, słabościami i naszą nędzą. Chce to przemieniać i jedyne czego potrzebuje, to naszego oddania Mu tego wszystkiego, otworzenia przed Nim naszego serca… Usiądź przed Nim w szczerości i zaproś Go do tego wszystkiego, co jest dla Ciebie trudne, czego się boisz, wstydzisz, to wszystko, co odbiera Ci życie, by On mógł to przemieniać. 

 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.