Daj się rozpoznać

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 5 marca Tekst: Est 4, 17k. l-m. r-u Prośba: o bliskość z Bogiem w chwilach niebezpieczeństw. Myśli pomocne w rozważaniu: Estera modli się do Boga o wsparcie w bardzo trudnym położeniu, w niebezpieczeństwie, które wyczuwa tak...

Miłość przyjaciół

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 4 marca, święto św. Kazimierza. Tekst: J 15, 9-17 Prośba: o łaskę bycia w przyjaźni z Jezusem. 1.Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Dzisiejsza Ewangelia to jedne z ostatnich słów Jezusa, wypowiadane w czasie...

Modlitwa powszednia

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 3 marca Tekst: Mt 6, 7-15 Prośba: o łaskę doświadczenia mocy Bożego Słowa. Jezus zaprasza do tego, żeby w modlitwie była równowaga. Wzorem takiej modlitwy jest ta, której On sam nas nauczył i często jest ona przez nas wypowiadana....

Żyć miłością

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 2 marca. Tekst: Mt 25, 31-46 Prośba: o przyjęcie miłości i okazywanie jej innym 1. “Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie…” – kiedyś właśnie tak się stanie. Zanim to...