Słońce świeci nad dobrymi…

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 15 czerwca Tekst: Mt 5, 43-48 Prośba: o doświadczenie miłości, która uwalnia Myśli pomocne w rozważaniu: Miłość w stosunku do nieprzyjaciół i modlitwa za prześladowców wynika przede wszystkim z bycia „synami Ojca, który jest w...

Czynić dobro

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 14 czerwca Tekst: Mt 5,38-42 Prośba: o łaskę czynienia dobra Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi dziś trudne słowa. Można je źle zrozumieć i zamiast zadbać o swoją godność pozwalać się poniżać. A nie o to chodzi. Nie...

Postępujemy według wiary

Wprowadzenie do modlitwy na 11 Niedzielę zwykłą, 13 czerwca Tekst: 2 Kor 5, 6-10 oraz Mk 4, 26-34 Prośba: o wzrost wiary i ufności Bogu. Myśli pomocne w rozważaniu: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby… Jezus często mówi w przypowieściach, próbując...

Serce rozważające

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 12 czerwca, Niepokalanego Serca NMP Tekst:  Łk 2, 41-51 Prośba: o serce wrażliwe i rozważające. Myśli pomocne w rozważaniu: Pójdź wraz z Jezusem i Jego rodzicami do Jerozolimy na święta. Pozwól, by poruszył Cię świąteczny...

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 11.06.2021r Tekst: J 19, 31-37 Prośba:  O łaskę otwartego serca na Boga i ludzi.  Myśli pomocne w rozważaniu: Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok. Tradycja przypisuje temu żołnierzowi imię Kasjusz. Niektórzy uważają,...

Odsłonięte Światło

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 10 czerwca Tekst: 2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6 Prośba: o głębokie pragnienie życia w Bożym świetle. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pisze o zasłonie, która jest dla nas odsłonięta. Wpatrujemy się w Chrystusa z odsłoniętą twarzą....

Prawo wypełnić miłością

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 9 czerwca. Tekst: Mt 5,17-19 Prośba: o serce otwarte na miłość. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją Kazania na Górze. Jezus zaczyna je błogosławieństwami, które stawia jako drogowskazy Nowego Przymierza. To one są prawem Ducha,...

Smakować jak Jezus

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 8 czerwca 2021 Tekst: Mt 5, 13-16 Prośba: o łaskę bliskości z Bogiem Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus dwukrotnie zwraca się do uczniów słowami „wy jesteście”. Wyobraź sobie tę scenę. Jezus i uczniowie, a jednym z tych uczniów...