Młode wino

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 4 września Tekst: Łk 5, 33-39 Prośba: o serce otwarte na zaproszenie Pana Myśli pomocne w rozważaniu: Faryzeusze zarzucają Jezusowi, że Jego uczniowie są inni, odstają od przyjętych norm i oczekiwań. Pan staje w obronie uczniów,...

Napełniona pustka

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 3 września Tekst: Łk 5, 1-11 Prośba: o prawdziwe spotkanie z Jezusem i własną pustką. Myśli pomocne w rozważaniu: Tłum ciśnie się do Jezusa. Może nawet się rozpychają, żeby być bliżej, każdy próbuje znaleźć sobie najlepsze...

Gorączka

Wprowadzenie do medytacji na środę, 2 września. Tekst: Łk 4, 38-44 Prośba: o rozpalenie mojego serca Miłością Chrystusa. Dzisiejszy fragment Ewangelii jest bezpośrednią kontynuacją wczorajszej. Po tym, jak Jezus w synagodze uwolnił człowieka od “ducha...

Moc słowa

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 1 września Tekst: Łk 4, 31-37 Prośba: o łaskę wypowiadania słów, które budują i przynoszą dobro Dzisiejsza Ewangelia dużo mówi o słowie. To, co wypowiada Jezus ma szczególną moc, co zdumiewa słuchaczy. Z jednej strony treść, którą...

Oddać wszytko, co mam…

Wprowadzenie do modlitwy na XXII Niedzielę Zwykłą, 30 sierpnia Tekst: Mt 16, 21-27 Prośba: o łaskę cierpliwości dla procesu, który we mnie czyni Bóg Jezus mówi wprost, że w Jerozolimie, do której zmierzają, odda wszystko, co posiada Ojcu. Złoży w Jego ręce. I ten gest...

Z Niego i dla Niego

Wprowadzenie do modlitwy na 21 Niedzielę zwykłą, 23 sierpnia Tekst: Rz 11, 33-36 Prośba: o pełne i całkowite wejście w życie Boże, które jest w Jezusie Chrystusie. Myśli pomocne w rozważaniu: Zatrzymaj się dzisiaj na jednym tylko zdaniu: “z Niego i przez...

Uparta Kananejka

Wprowadzenie do modlitwy na 20 Niedzielę zwykłą, 16 sierpnia Tekst: Mt 15, 21-28 Prośba: o szczerość i prostotę w relacji z Bogiem Myśli pomocne w rozważaniu: W dzisiejszej Ewangelii widzimy pogankę, której dziecko jest chore. Woła za Jezusem, upatruje w Nim ostatnią...

Wniebowzięta

Wprowadzenie do modlitwy na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia. Tekst: Łk 1, 39-56 Prośba: o wiarę w obietnice Boga. Liturgia Słowa dzisiejszej uroczystości jest bardzo bogata. Warto spokojnie przeczytać wszystkie czytania, psalmy, także z...