Pojednany podział

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 28 maja Tekst: Dz 22, 30; 23, 6-11 oraz J 17, 20-26 Prośba: o pojednanie serca oraz pojednanie z braćmi i siostrami. Myśli pomocne w rozważaniu: W czasie ostatniej wieczerzy Jezus modli się o jedność swoich uczniów. To Jego...

Szczęście w dawaniu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 27 maja. Tekst: Dz 20,28-38 Prośba: o radość z dawania siebie. 1.Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich to scena pożegnania Apostoła Pawła z ukochaną przez niego wspólnotą uczniów w Efezie. Padają tu zarówno wskazówki, upomnienia,...

Dobry Ojciec

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 25 maja Tekst: Ps 68,2-7 Prośba: o ufne powierzenie się Bogu 1. “Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie…” . Te słowa są opisem Bożej mocy. Wczoraj, w niedzielę, słyszeliśmy słowa Jezusa: “Dana Mi...

Wkrótce

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 24 maja Tekst: Dz 1, 1-11 oraz Ef 1, 17-23 Prośba: o przyjęcie Ducha, który nas upodabnia do Chrystusa i wprowadza do domu Ojca. Myśli pomocne w rozważaniu: Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem...