Obecny w centrum

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 12 stycznia Tekst: Mk 1, 21-28 Prośba: o łaskę utkwienia wzroku w Jezusie, który jest Myśli do pomocne w rozważaniu: Opisywane dziś wydarzenie jest początkiem działalności publicznej Jezusa. Został ochrzczony przez Jana w Jordanie,...

Pójdźcie za Mną…

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 11 stycznia Tekst: Mk 1, 14-20 Prośba: o odwagę w odpowiedzi na Boże zaproszenia Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus powołał Szymona i Andrzeja w czasie, gdy byli oni zajęci swoimi codziennymi zajęciami. Nie działo się wtedy nic...

Z nieba odezwał się głos

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Chrztu Pańskiego, 10 stycznia Tekst: Iz 55, 1-11 oraz Mk 1, 7-11 Prośba: o serce słuchające, o życie przemienione przez Słowo. Myśli pomocne w rozważaniu: Posłuchaj uważnie słów Izajasza. Mówi, by przyjść i karmić się za darmo...

Wiatr się uciszył

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 9 stycznia Tekst: 1 J 4, 11-18 oraz Mk 6, 45-52 Prośba: o miłość przewyższającą lęk. Myśli pomocne w rozważaniu: Oba dzisiejsze teksty mówią o miłości i lęku. Tak widział rzeczywistość także A. de Mello, kiedy pisał, że na...