Cierpliwość

Wprowadzenie do modlitwy na 16 Niedzielę zwykłą, 19 lipca Tekst: Mt 13, 24-43 Prośba: o korzystanie z daru cierpliwości, który Bóg Ci daje. Myśli pomocne w rozważaniu: Królestwo niebieskie podobne jest do… tak zaczynają się przypowieści Jezusa. Mówi o...

Życie nie złamane

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 18 lipca Tekst: Mt 12, 14-21 Prośba: o łaskę nadziei życia w pełni. Myśli pomocne w rozważaniu: Chcą zgładzić Jezusa. Narada odbywa się po tym, jak uczniowie Jezusa łuskali kłosy w szabat i jak w ten sam szabat Jezus w...

Niezaspokojony głód

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 17 lipca Tekst: Mt 12, 1-8 Prośba: o umiejętność nazwania swoich pragnień Myśli pomocne w rozważaniu: Uczniowie czują głód. Jezus o tym wie, ale dopuszcza do takiej sytuacji, gdy uczniom czegoś bardzo namacalnie brakuje. Bóg...

Poszukuję Cię w swym wnętrzu

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 lipca Tekst: Iz 26, 7-9. 12. 16-19 Prośba: o przyjęcie Bożego życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, ale potrzebuje być wyrównana. To czyni Pan Bóg. Ta ścieżka jest prosta, bo sprawiedliwy...