Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 11.06.2021r Tekst: J 19, 31-37 Prośba:  O łaskę otwartego serca na Boga i ludzi.  Myśli pomocne w rozważaniu: Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok. Tradycja przypisuje temu żołnierzowi imię Kasjusz. Niektórzy uważają,...

Odsłonięte Światło

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 10 czerwca Tekst: 2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6 Prośba: o głębokie pragnienie życia w Bożym świetle. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pisze o zasłonie, która jest dla nas odsłonięta. Wpatrujemy się w Chrystusa z odsłoniętą twarzą....

Prawo wypełnić miłością

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 9 czerwca. Tekst: Mt 5,17-19 Prośba: o serce otwarte na miłość. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją Kazania na Górze. Jezus zaczyna je błogosławieństwami, które stawia jako drogowskazy Nowego Przymierza. To one są prawem Ducha,...

Smakować jak Jezus

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 8 czerwca 2021 Tekst: Mt 5, 13-16 Prośba: o łaskę bliskości z Bogiem Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus dwukrotnie zwraca się do uczniów słowami „wy jesteście”. Wyobraź sobie tę scenę. Jezus i uczniowie, a jednym z tych uczniów...

Łaska pocieszenia

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 7 czerwca Tekst: 2 Kor 1, 1-7 Prośba: o łaskę przyjęcia pocieszenia od Boga Myśli pomocne w rozważaniu: Św. Paweł zaczyna swój list od błogosławieństwa skierowanego do adresatów. Jest to jakby modlitwa o łaskę i pokój dla...

Kto pełni wolę Bożą

Wprowadzenie do modlitwy na 10 Niedzielę zwykłą, 6 czerwca Tekst: Mk 3, 20-35 Prośba: o serce, które ma czyste i proste intencje, które na wszystko patrzy tak, jak Bóg patrzy. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus jest sobą i głosi Słowo. Głosi miłość Ojca do swoich...

Jeden grosz

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 5 czerwca Tekst: Mk 12, 38-44 Prośba: o serce, które będzie otwarte i  hojne wobec Boga i ludzi. Myśli pomocne w rozważaniu: Usiądź wśród tłumu i posłuchaj słów Jezusa, kiedy przestrzega przed uczonymi w Piśmie. Co...

Wiem, że otworzą mu się oczy.

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 04.06.2021 r. Tekst: Tb 3, 1-11a, Tb 11, 5-18 Prośba: „abym przejrzał, abym przemówił z uwielbieniem…” Myśli pomocne w rozważaniu: Sara, córka Raguela i Edny, miała siedmiu mężów. Każdy z nich umarł w noc poślubną. Jest zrozpaczona...