Rekolekcje Adwentowe 2020

Nasze życie jest drogą, nasza modlitwa również. Drogą ku Bogu, drogą ku Życiu. Po tej drodze Bóg do nas przychodzi i Adwent jest szczególnie tym okresem, w którym to sobie uświadamiamy. To czas oczekiwania na przyjście Pana. Nasza modlitwa jest zatrzymaniem się, by...

Głód Słowa

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 27 listopada Tekst: Łk 21, 29-33 Prośba: o głód słowa Boga Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus opowiada dziś o drzewie wypuszczającym pąki, jako o zapowiedzi zmiany. Ma przyjść lato. Coś nowego, dobrego. Coś, co Bóg już dla mnie...

Zbliża się odkupienie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 26 listopada Tekst: Łk 21, 20-28 Prośba: o wewnętrzne pojednanie i przyjęcie zbawienia, które przychodzi w Jezusie Chrystusie Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi do uczniów trudne słowa. Usiądź koło nich i słuchaj słów,...

Wytrwałość ocala życie

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 25 listopada. Tekst: Łk 21,12-19 Prośba: o łaskę przyjmowania Życia. Koniec roku liturgicznego to przybliżenie prawdy o powtórnym przyjściu Chrystusa, paruzji… o końcu tego świata. To się stopniowo dzieje na naszych oczach....