Mocne serce

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 07.05.2021r Tekst: Ps 57; J 15, 12-17 Prośba: o wzbudzenie pragnienia uwielbienia Boga w każdym położeniu Myśli pomocne w rozważaniu: Psalm 57 (lamentacja) zaczyna się od słów, w których psalmista prosi, żeby Bóg się nad nim...

Pokaż nam Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 6 maja, Apostołów Filipa i Jakuba Tekst: J 14, 6-14 Prośba: o oczy wrażliwe na Obecność Boga (Miłości) we wszystkich rzeczach. Myśli pomocne w rozważaniu: Celem naszego życia jest mieszkać w domu Ojca. Jezus mówi, że do Ojca...

Przycinanie z miłości

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 5 maja. Tekst: J 15,1-8 Prośba: o łaskę owocowania. Dzisiejsza Ewangelia to dokładnie ten sam fragment, który słyszeliśmy w ostatnią niedzielę. To Słowo na tyle ważne, że liturgia Kościoła chce nas nim karmić dzień po dniu. To tak,...

Pokój w rękach Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 4 maja 2021 Tekst: J 14, 27-31a Prośba: o doświadczenie głębokiego pokoju, który daje Jezus Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus zapewnia o swoim pokoju, mówi w dzisiejszej Ewangelii, że chce mnie go dać. Czym jest dla mnie ów pokój?...

Jesteśmy z Bożej rodziny

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 3 maja, Uroczystość NMP Królowej Polski Tekst: Kol 1,12-16; J 19,25-27 Prośba: o łaskę słuchania tego, co mówi Jezus Myśli pomocne w rozważaniu: Radość i dziękczynienie to dwa słowa, którymi rozpoczyna się dzisiejszy fragment...

Przygarnął go

Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę Wielkanocną, 2 maja Tekst: Dz 9, 26-31 Prośba: o odwagę życia Chrystusem i głoszenia Go całym sobą. Myśli pomocne w rozważaniu: Po swoim nawróceniu Szaweł nie ma łatwo. Z przeciwnika i prześladowcy stał się uczniem...

Uwierzyć Słowu i dziełom

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 1 maja Tekst: Dz 13, 44-52 oraz J 14, 7-14 Prośba: o przyjęcie Słowa i dzieł Jezusa. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł i Barnaba głoszą odważnie Słowo Boże. Ono jest odrzucane przez Żydów, nie przyjmują go, nie zamierzają się...

Droga Miłości

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 30.04.2021r Tekst: J14, 1-6 Prośba: o podążanie za Jezusem Drogą Miłości Myśli pomocne w rozważaniu: Trwoga a wiara. W pierwszym zdaniu tej Ewangelii Jezus mówi do uczniów „ nie trwóżcie się”. W kolejnym natomiast nawiązuje do...