Kraina życia

Wprowadzenie do modlitwy na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada. Tekst: Psalm 27 Prośba: o przebywanie z Bogiem teraz i w wieczności. Dzisiejsza liturgia słowa jest bardzo bogata, ponieważ kapłani mogą dziś odprawiać aż trzy msze święte w intencji...

Nie obcy, ale domownicy

Wprowadzenie do modlitwy na 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych Tekst: 1 J 3, 1-3 “Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał...

Dla Ciebie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 31 października Tekst: Rz 8, 31b – 39 Prośba: o prawdziwe i głębokie przylgnięcie do Jezusa. Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytaj dzisiejszy tekst kilka razy. Spróbuj uchwycić dobrze, o co chodzi św. Pawłowi. Czy nie o...

Pomoc w słabości

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 30 października Tekst: Rz 8, 26 – 30  Prośba: o świadomość działania Ducha Bożego we mnie. Myśli pomocne w rozważaniu: Te słowa św. Pawła mówią w sumie, że to Duch Święty modli się w nas nieustannie. Bo czy my tak naprawdę...