Wprowadzenie do modlitwy na wtorek,  26 listopada.

Tekst: Łk 21,5-11

Prośba: o łaskę dostrzegania Bożych darów oraz wiarę w obecność Chrystusa w moim życiu.

1. Świątynia mojego serca. Nauczanie Jezusa dotyczące świątyni Jerozolimskiej proponuję podjąć pod kątem świątyni mojego serca. Ono również przyozdobione jest pięknymi kamieniami i darami, otrzymanymi od Ojca, który nas stworzył. Warto poprosić Jezusa, by przypomniał mi, jak wspaniale jestem obdarowany, jak wiele talentów i konkretnych darów otrzymałem od Niego. Czy czuję w sercu wdzięczność za tak wielkie obdarowanie?

2. Przeżyć trudny czas. Jezus podejmując temat świątyni i nieuchronnego jej zburzenia wskazuje na obecność trudnego czasu w życiu człowieka. Fakt, że „nie zostanie kamień na kamieniu” nie musi dla nas oznaczać duchowej porażki i zaprzepaszczenia otrzymanych darów. Raczej wskazują na konieczność podjęcia duchowej walki, zwłaszcza wtedy, gdy dosięgają nas trudne i na daną chwilę niezrozumiałe doświadczenia. Jezus jest Tym, który zdolny jest odbudować każdą zburzoną świątynię w trzy dni. Zatem żaden mój upadek i chwilowa przegrana bitwa nie jest przegraniem całej wojny. Czy wierzę, że zmartwychwstały Chrystus, który pokonał śmierć, jest zdolny wyjść mi na pomoc w każdym trudnym doświadczeniu?