Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę Wielkanocną, 18 kwietnia

Tekst: Dz 3, 13-15. 17-19 oraz Łk 24, 35-48

Prośba: o poznanie zamysłu (gr. nous) Jezusa (por. 1 Kor 2, 16)

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wsłuchaj się najpierw w to, co mówi Piotr do ludu. Zauważ, jak pokazuje im prawdę – mówiąc kolokwialnie – „bez owijania w bawełnę”. Wyjaśnia im, co zrobili, co tak naprawdę się stało. Mówi te słowa będąc pod wpływem Ducha, który daje mu zarówno światło (zrozumienie tego), jak i odwagę, by mógł to wypowiedzieć. W których momentach życia i Ty potrzebujesz światła i odwagi? Jaką drogę przeszedł Piotr i uczniowie, by z zalęknionych i niczego nie rozumiejących stać się takimi, jak są w dzisiejszym tekście?
  • Posłuchaj również słów, jakie kieruje Jezus do uczniów. Oni są właśnie w tym czasie, kiedy jeszcze nie byli odważni i nie rozumieli, co się stało. Tacy właśnie są w momencie, kiedy przychodzi do nich Jezus. Są zatrwożeni i wylękli, a także niedowierzający. Choć Jezus mam ciało (zmartwychwstałe), to im się wydaje, że widzą ducha. W tym wszystkim widzą coś innego niż jest w rzeczywistości. Ten dwa fragmenty, które teraz rozważamy mają wiele wspólnych części, zatrzymaj się i rozważaj je.
  • Wracając do Piotra: mówi do Żydów, że działali w nieświadomości, jak i ich przełożeni. Jakby ich usprawiedliwia, ale też wskazuje na coś, co nam się wydaje dziwne. Bo przecież Żydzi dobrze wiedzieli, co robią, wiedzieli, czego chcą – śmierci Jezusa, który jest dla nich zagrożeniem, dla ich narodu i religii. A Piotr mówi, że działali w nieświadomości… co Ty rozumiesz z tego, co się wydarzyło z Jezusem? Zapytaj Go o to, jeśli potrzebujesz.
  • W ewangelii zaś słyszymy, że Jezus oświecił ich umysły, by rozumieli Pisma. Na słowo „umysł” jest tutaj użyte greckie słowo „nous” (wymawiamy „nuus”). Umysł nie jest rozumiany jedynie jako „rozum”. W tym słowie zawiera się: przetwarzanie informacji intelektualnej (myślenie), emocjonalnej (odczuwanie), relacyjnej (społecznej) oraz auto-refleksyjnej (świadomość, rozumienie samego siebie). To słowo jest używane, kiedy mowa o nawróceniu – po grecku, jak zapewne wiemy, to „zmieńcie wasze myślenie” = wasz „nous”. Jezus zatem, kiedy oświeca ich nous (umysł), by rozumieli Pisma, to tak naprawdę dotyka ich całego istnienia – by rozumieli Słowo, ale także by zaczęli żyć tym, co rozumieją. Czyli żyć życiem Bożym, życiem wiecznym, życiem takim, jakim żyje zmartwychwstały Jezus. On oświecił ich życie (ich umysł), by stało się przemienione – w całości. Bo w nawróceniu nie chodzi o to, by coś się w nas zmieniło, ale byśmy cali byli przemienieni – byśmy stali się nowym stworzeniem, a nie starym, tylko troszkę „przypudrowanym”.
  • Żydzi więc działali w nieświadomości, uczniowie zaś trwali w niewiedzy i lęku. Zmartwychwstały Jezus oświeca życie swoich uczniów, by rozumieli Pisma, by wszystko „posklejało” im się w całość i by mogli tym naprawdę żyć, by stali się podobni do Jezusa. Oświecony umysł oznacza świadome życie Boże – świadome życie Życiem Jezusa. Uczniowie zaczną tak żyć w pełni, kiedy będzie im dany Duch od Ojca. O co Ty dzisiaj pragniesz prosić Jezusa?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.