Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 30 lipca

Tekst: Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28

Prośba: o łaskę odkrycia na nowo miłosierdzia Boga

  • Mojżesz przygotowuje specjalne miejsce na spotkanie z Bogiem. Ono jest potrzebne bardziej jemu i ludowi niż samemu Bogu. Bóg zaś zna tę potrzebę i pozwala, aby została zaspokojona. Pomyśl o Twoich miejscach modlitwy. Jakie one są. Co w nich sprawia, że jest Ci łatwiej spotkać się z Bogiem?
  • Czytamy dziś o bardzo ważnym momencie dla Izraelitów przebywających na pustyni. Mojżesz po raz kolejny spisuje przymierze. Lud jest jednak już inny, świadomy tego, że stać go na niewierność Bogu, na odejście. I ta świadomość sprawia, że w Mojżeszu jest więcej pokory i świadomości swojej słabości. Odwołuje się do Bożego miłosierdzia, a nie potęgi i wszechmocy. Pomyśl, jak Tobie objawia się Bóg na modlitwie, w kontekście Twoich życiowych doświadczeń?
  •  Pomódl się na koniec dzisiejszym psalmem 103 czytając go powoli, modlitewnie. Zatrzymując się tam, gdzie Twoje serce jest bardziej poruszone.