Wprowadzenie do modlitwy na środę, 1 marca

Tekst: Ps 51, 3-4. 12-13. 18-19

Prośba: o przyjęcie przemiany serca, jakiej w Tobie dokonuje Bóg.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Zapraszam Cię do rozważenia Psalmu, który Kościół daje nam dzisiaj. To fragment znanego Psalmu 51, którym król Dawid modli się do Boga po grzechu z Batszebą. Wsłuchaj się w zaproponowane wersety. Jakie odczucia w Tobie wzbudzają? Czy słowa, które tam słyszysz, współgrają z tym, co przeżywasz teraz albo przeżywałeś niedawno? Spotkaj się z nimi przez chwilę.
  • Słowa, których używa Psalmista mówią o wolności, o uwolnieniu, choć nie wprost. I tym właśnie jest przebaczenie – jest uwolnieniem, które Bóg ofiarowuje człowiekowi żałującemu. Uwalnia go od ciężaru popełnionego zła. Obmyć, oczyścić, zmiłować się, zgładzić… te słowa sugerują nowe narodzenie, czystość, niewinność. A równocześnie prowadzą do większej bliskości i zażyłości relacji. Bo przebaczenie do tego ma prowadzić – do bliskości z Bogiem.
  • To wszystko jest łaską Pana Boga. O tę łaskę prosi autor Psalmu. Tylko Bóg jest zdolny uczynić serce czystym i odnowić moc ducha. Zatrzymaj się również na prośbie, by Bóg nie odrzucił go od swego oblicza i nie odebrał mu swego świętego Ducha. Czy Bóg naprawdę chciałby to uczynić? A może jest to subiektywne przeżywanie człowieka, który zgrzeszył i mierzy się ze swoim lękiem – że grzech zabierze mu wszystko. Bo odrzucić od oblicza i odebrać ducha oznacza umrzeć. A wiemy (przynajmniej intelektem), że grzech równa się śmierć. A przecież nie umieramy od razu, nie padamy trupem po najmniejszym nawet grzechu. Pan okazuje nam swoje miłosierdzie natychmiast. Wydaje się, że psalmista nie chce swoją modlitwą wpłynąć na Boga, by go nie uśmiercał – bo Bóg nie chce śmierci grzesznika. Grzesznik chce bardziej, by te słowa do niego dotarły, by jego przemieniły i przyniosły zaufanie do Boga – a nie zmieniły coś w Bogu. Jego miłosierdzie jest stałe. Bóg taki właśnie jest, a nie taki tylko bywa.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.