Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 25 stycznia, Nawrócenie św. Pawła

Tekst: Dz 22, 3-16

Prośba: o otwarcie oczu na objawiającego się Boga.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Zwróć uwagę na drogę Szawła. Był starannie wykształcony, powiedzielibyśmy miał “światły” umysł. Ale to “światło” nie pozwalało mu dobrze widzieć życia w całym zakresie. Wierzył w Boga, ale nie był w stanie spojrzeć na rzeczywistość Jego oczami. Wtedy przyszło prawdziwe Światło, które sprawiło, że zaniewidział – stał się ślepy. Co historia św. Pawła mówi o Twoim życiu?
  • Kiedy pojawia się Światło, pojawia się również Słowo. Jezus jest Słowem, którym Bóg czyni wszystko. To słowo zawiera w sobie dwa elementy – podobne jak np. u Mojżesza. Najpierw Jezus mu się przedstawia, a potem posyła go z misją. Kiedy Tobie Bóg się objawia, również te dwa elementy występują. Bóg daje Ci się poznać, objawia Ci swoje Imię, a więc to, kim jest. Objawia Ci także Twoją misję. Ona nie musi być tak konkretna jak u Szawła. Naszą główną misją jest kochać, czyli być podobnym do Ojca, który jest Miłością. Jak możesz bardziej kochać w tym miejscu, gdzie żyjesz, w Twoim konkretnym powołaniu, stanie życia, miejscu pracy, itd.?
  • Bóg przychodzi do człowieka przez człowieka. Szaweł wymienia dwa solidne filary swojej drogi życiowej. Najpierw jest nim Gamaliel, który go gruntownie wykształcił. Bez niego mógłby nie poznać Boga. To poznanie było bazą do jego późniejszej misji. Wydaje się ono niedoskonałe, skoro potem w imię Boga prześladował Boga, ale bez niego nie wydarzyłoby się być może to, co było po nawróceniu. Drugim ważnym człowiekiem był Ananiasz, dzięki któremu na nowo otworzyły mu się oczy. Uświadom sobie i podziękuj Bogu za osoby, które na różnych etapach życia otwierały Twoje oczy na Dobro, Prawdę, Miłość, Piękno…

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.