Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 10 maja

Tekst: J 15,26-16,4a

Prośba: o łaskę otwartego serca na obecność Boga w moim życiu

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus mówi o Duchu Paraklecie. Oznacza to Tego, który przywoływany staje obok mnie i jest moim Obrońcą. Przed kim mnie broni? Jako Duch Prawdy odsłania mi prawdę o mnie samej i nie chce, żebym wierzyła swojej zranionej naturze, która nie pomaga mi widzieć siebie, jak widzi Bóg. Broni mnie przed kłamstwami złego ducha, który nie pokazuje mi prawdziwej rzeczywistości, ale „wciska” iluzję.
  • Ducha pośle Jezus. Ale w innym miejscu mówi On, że musi odejść, aby Duch Święty mógł przyjść. Zatem zapowiada, że Jego sposób bycia z uczniami się zmieni. Nie będzie już taki sam. Niejako przygotowuje ich na ten fakt. Czy rozumieją? W naszym życiu także sposób bycia w relacji z Bogiem się zmienia. Jak zmieniał się Twój?
  • Jezus mówi o odrzuceniu i prześladowaniach. Zapowiada, że wyznawanie wiary będzie wymagało przyjęcia tego, że możemy zostać niezrozumiani. Wiara w Boga będzie wymagała niejednokrotnie przyjęcia trudnych doświadczeń ze strony innych. Jakie jest Twoje doświadczenia bycia uczniem Jezusa? Duch Święty jest przy nas po to, by nas umacniać w tych trudnych momentach, przypominać, co Jezus powiedział i wskazywać dalszą drogę.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.