Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 2 września 2023 r.

Tekst: Mt 25, 14-30

Prośba: o otwartość na przyjmowanie, tego czym Bóg chce mnie obdarzyć

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Na początku modlitwy wyobraź sobie bogatego człowieka, który przekazuje swoim sługom swój majątek. Zobacz także sługi, które przyjmują powierzone im talenty. Jakie emocje im towarzyszom, jaka jest ich postawa?
  • (…) przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Pan powierza sługom to co ma najcenniejszego. Tak samo zrobił Pan Bóg – obdarzył nas swoimi darami. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym, co dostałeś od Niego? Jakie dary, jakie talenty? Czy potrafisz je przyjąć z wdzięcznością?
  • Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Wierność w małych rzeczach. Czasem może wydawać się nam, że potrzebujemy w życiu, także duchowym, wielkich osiągnięć, wyczynów, wyrzeczeń. A wystarczy tylko wierność małym rzeczom, z których składa się nasza codzienność. Czym są te Twoje małe rzeczy, do których posyła Cię Pan Bóg? Czy jesteś w nich wierny? Czy wypełniasz je z miłością?
  • Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Ostatni sługa, ten, który dostał jeden talent, bał się swojego pana, uważał, ze jest człowiekiem twardym. Jego postrzeganie właściciela majątku różniło się od tego, jak widzieli go, reagowali na niego pozostali słudzy. Było w jakiś sposób zniekształcone. Zablokowało go na przyjęcie tego, co przygotował do niego pan. Jaki jest Twój obraz Boga? Z czego on wynika? Czy pomaga Ci się otwierać na to, czym Bóg Cię obdarowuje czy wręcz przeciwnie?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.