Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 17 kwietnia

Tekst: J 6, 30-35

Prośba: o łaskę wiary, że Jezus jest Mesjaszem

1. Żydzi domagają się od Jezusa kolejnego znaku. A przecież dopiero co byli świadkami nakarmienia tysięcy. Zdanie, które wypowiadają brzmi jak prowokacja. Co zrobisz, żebyśmy Ci uwierzyli? Odwołują się do czasu, kiedy szli przez pustynię, byli karmieni manną. To odwołanie ma bardzo konkretny sens: wierzyli, że gdy przyjdzie Mesjasz, manna zostanie dana na nowo. Zatem pytanie skierowane do Jezusa jest pytaniem, czy On jest Mesjaszem. Pomyśl przez chwilę o Twojej postawie wobec Boga. Szczególnie w tych momentach, gdy przeżywasz jakieś trudności czy kryzys. Ile razy wołałeś do Niego o znak?

2. Jezus i Żydzi mówią o tym samym, ale się nie rozumieją. Dlaczego? Bo Żydzi mają na myśli to, co doczesne, dotykalne. Jezus mówi o rzeczywistości duchowej. I nie mogą się spotkać. Żydzi mówią o zaspokojeniu fizycznego głodu, Jezus ma na myśli głębiny ludzkiego serca i to, że jedynie On może wypełnić to, co woła o napełnienie. Gdzie szukasz zaspokojenia Twoich pragnień i głodów? Jesteś świadomy skąd one się biorą i ku czemu Cię pociągają? Porozmawiaj o tym z Jezusem.