Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 11 lutego

Tekst: Mk 7, 1-13

Prośba: o łaskę otwartego serca ma Boże przychodzenie

  • Faryzeusze zwracają uwagę przede wszystkim na to, co zewnętrzne w oddawaniu czci Bogu. Jakby nie było ważne to, co jest w sercu człowieka. A co dla Ciebie jest ważne w wyznawaniu Twojej wiary. Jakie znaczenie ma to, co wyraża się na zewnątrz – postawy, słowa, udział w liturgii?
  • Jezus patrzy głębiej. Zwraca uwagę an to, że to z tego, co jest wewnątrz człowieka wypływa zewnętrzna podstawa. A jednocześnie zaprasza, żeby relacja z Bogiem była relacją – nie tylko zewnętrznymi postawami, ale także spotkaniem Boga, który jest we mnie, spotkaniem Boga w moim wnętrzu. Co rodzi się w Tobie, kiedy słyszysz o relacji z Bogiem?