Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 20 maja 2019

Tekst: Ps 115,1-4.15-16

Prośba: o wyznanie sercem i życiem, że Jezus jest Panem.

1. “Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę…”. Święty Ignacy podkreślał, że “człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. ” (ĆD 23) Co te słowa mogą oznaczać dla Ciebie w praktyce, w konkrecie Twojej codzienności? Czy “chwalić, czcić i służyć Bogu” oznacza jedynie odmawianie odpowiednich modlitw i pobożne praktyki czy może coś więcej? A może zapytasz dziś Jezusa, jak według Niego w Twoim życiu możesz oddawać Mu chwałę?

2. Psalmista pisze: ” Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota, dzieło rąk ludzkich.” Mało prawdopodobne jest, by ktoś z nas oddawał cześć rzeźbom czy posągom ze srebra lub złota. Bardzo możliwe jednak, że w Twoim i moim życiu są takie przestrzenie, w których Bóg nie jest na pierwszym miejscu – w których Jezus nie jest Panem, nawet jeśli tak deklarujemy. Pomyśl o tym, od czego uzależniasz swoje szczęście i poczucie sensu życia? W czym pokładasz nadzieję? Dla jakiej wartości, relacji, doświadczenia czy rzeczy byłbyś w stanie zastosować zasadę, że cel uświęca środki i że można działać na własną rękę, niezależnie od tego, co mówi Bóg?

3.  Słowa czytań wprowadzają nas w oczekiwanie na Ducha – Pocieszyciela, który daje moc bycia uczniem Jezusa, ale też pokazuje prawdę o naszym sercu. Proś dziś Ducha Świętego, by przychodził do Ciebie i pokazywał Ci te przestrzenie Twojego życia, w których brakuje Bożej obecności. Proś, by pokazywał Ci, w czym niedomagasz i by uzdalniał Cię do przyjęcia pomocy od Boga, który jest Miłością.