Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 14 maja, św. Macieja

Tekst: J 15, 9-17

Prośba: o bliskość i przyjaźń z Jezusem.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus umiłował swoich uczniów dokładnie tak, jak Jego umiłował Ojciec. Nie robi rozróżnienia w tym. Daje to, co sam otrzymał od Ojca: „To jest mój Syn umiłowany…”. Spotkaj się z miłością Ojca i miłością Jezusa. Jak ona się objawia w Twoim życiu?
  • Pan mówi o zachowywaniu Jego przykazań. Jezus nie głosił jednak żadnego nowego prawa, nowego kodeksu postępowania, przepisów, które trzeba przestrzegać, by być Jego uczniem. Ówcześnie bycie uczniem oznaczało nie tylko słuchanie nauczyciela, ale u tego nauczyciela się mieszkało, chodziło za nim i tak naprawdę uczyło życia od niego. Jezus mówią o zachowywaniu Jego przykazań mówi o tym, by żyć Jego stylem życia, którego się uczyli chodząc z Nim dzień w dzień. Na tym polega bycie uczniem Chrystusa: żyje coraz bardziej tak, jak żyje Nauczyciel.
  • Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół. Czy zgadzasz się z tym zdaniem? Zauważ, że Jezus nie uwzględnił tu np. tak bliskiej relacji jak męża i żony. Co to może oznaczać? Czy to, że małżonkowie mają być także przyjaciółmi? Czy to, że przyjaźń może trwać dłużej niż małżeństwo, wszak trwa ono do śmierci jednego z małżonków? Oddać życie za przyjaciół… przyjaciel jest jakby drugim mną. Stawiam moje życie na równej szali z nim.
  • Pewna definicja przyjaźni u Jezusa: oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Pokazałem Wam tajemnice naszej więzi z Ojcem. To mocne słowa Jezusa. Jesteśmy zaproszeni do takiej bliskości z Bogiem. To coś więcej, niż przestrzeganie przykazań tak, jak to najczęściej rozumiemy (spełniam przykazanie = jestem OK.). Dla Jezusa spełniać przykazanie oznacza nie tylko czyn zewnętrzny, ale sposób życia jak On. Wtedy podobieństwo do Ojca staje się faktem w nas.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.