Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę Wielkanocną, 9 maja

Tekst: J 15, 9-17

Prośba: o otwartość na przyjmowanie miłości i odbijanie miłości Boga w sobie dla innych.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Otrzymujemy miłość, która płynie od samego Ojca, a przychodzi do nas przez Jezusa. On nas bowiem umiłował w ten sam sposób, jak Jego umiłował Ojciec. A ta miłość w Bogu w żaden sposób nie jest ograniczona, nic jej nie zatrzymuje, nic nie haczy. Ojciec cały daje siebie Synowi, Syn wszystko przyjmuje od Ojca a także Syn cały daje siebie Ojcu i Ojciec przyjmuje wszystko od Syna. Ta pełnia miłości staje się osobą – Duchem Świętym. Tą samą pełną miłością, która nie ma żadnych przeszkód – kocha nas Bóg. Wierzysz w to?
  • Naszym zadaniem jest „trwać” w tej miłości. Nic więcej. Nie zasługiwać na tę miłość, nie próbować na nią zapracować, ani nawet na nią odpłacić. Trwać. Przyjmować i trwać. Ponieważ ona ma taką właściwość, że trudno ją zatrzymać tylko dla siebie, więc będzie się z nas niejako przelewać na innych. Staniemy się przeźroczyści – przepuszczający światło tej miłości na innych. Staniemy się podobni do Niego – kochający jak On.
  • Owocem tego jest radość i to radość pełna, niczym nie zmącona, niczym nie ograniczona.
  • Jezus nazywa nas przyjaciółmi, nie sługami. Przyjaciel to ten, który poznał przyjaciela. Jezus objawił wszystko o Ojcu, pokazał Go – to odsłonięcie serca Jezus nazywa przyjaźnią. Zakłada obopólne odsłonięcie serca. Przyjaciel to ten, który oddaje życie za przyjaciela. To właśnie czyni Jezus. Oddaje życie za Ciebie, dla Ciebie. Jest gotowy dać życie, ofiarować siebie, byś Ty mógł zostać uwolniony z uścisku śmierci, lęku, totalnej samotności. Ofiarowuje Ci życie wieczne, które będzie trwać i już trwa – niezależnie od tego, co Ciebie tutaj spotka.
  • To wszystko się dzieje, ponieważ jest ogarnięte, otulone przez miłość. Bóg jest tą Miłością. Uświadom sobie, jak wchodzisz w relację z Nim, jak ją budujesz, jak z Nim rozmawiasz o Tobie i o Nim, o Was.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.