Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 23 maja 2022

Tekst: J 15,26-16,4a

Prośba: o łaskę pokoju serca pomimo tego, co mnie spotyka

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Słowa dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada podczas Ostatniej Wieczerzy. W takim momencie mówi się tylko to, co najważniejsze. Mówi o Duchu Świętym, którego pośle Ojciec. To Ten, który będzie świadczył o Jezusie w sercach uczniów. Będzie im przypominał słowa Jezusa, kiedy Ten wstąpi do Ojca. To słowa zapewnienia, że uczniowie nie zostaną sami.
  • Jezus mówi też o prześladowaniach. O wyłączeniu ze wspólnoty, która nie przyjmie Jezusa i Jego nauki. My nie wiemy, co to znaczyło dla uczniów, bo jesteśmy w Kościele, który przyjmuje Jezusa. Ale dla nich miała to być swoista rewolucja. Słowa te można też odczytać w ten sposób, że będą nas wyłączać z różnych środowisk, właśnie przez to, że przyznamy się do Jezusa i będziemy żyli Jego Ewangelią.
  • Jezus zapewnia, że wszystko, co będzie się działo jest ogarnięte Bożą obecnością. Nic nie wymyka się spod Jego ręki. On nad wszystkim czuwa.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.