Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 kwietnia 2021

Tekst: J 3, 7b-15

Prośba: o otwartość na Ducha tam gdzie teraz jestem

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus tłumaczy Nikodemowi co oznacza powtórne narodzenie. Ten, kto chce iść świadomie za Jezusem, musi narodzić się ponownie, z Ducha. Czy mam w swoim życiu takie doświadczenie? Jak mi się ono kojarzy?
  • Narodzenie z Ducha jest inne niż możemy objąć rozumem, nie możemy go kontrolować. Wymaga od nas zaufania Bogu. Nie ma na nią wpływu nasz status społeczny, sukcesy, osiągnięcia, to z jakiej rodziny pochodzimy. Liczy się serce, które pragnie Jego prowadzenia. Co blokuje mnie by zaufać w to, że On chce mnie przemieniać?
  • „trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”
    Jezus został wywyższony na krzyżu. Możemy stanąć pod tym krzyżem, unieść oczy w jego stronę i zobaczyć, że wywyższenie Jezusa nie oznacza sukcesu w sensie czysto ludzkim. Sens wywyższenia to dokonanie zbawienia, dla mnie. Jak zareaguję na ten dar? Czy uklęknę pod tym krzyżem z wdzięcznością?
     

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.