Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 3 listopada

Tekst: Flp 3, 3-8a oraz Łk 15, 1-10

Prośba: o przyjęcie Bożej miłości i Bożego sposobu zbawiania mnie.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Pozwól, by słowa św. Pawła wpadły głęboko w Twoje serce. Co jest największym zyskiem dla Ciebie? Pomyśl o tym, co teraz przeżywasz. Niech to wyjdzie z Twego serca, z przeżywania, a nie tylko z myśli. Dla niego wszystko jest stratą oprócz najwyższej wartości poznania Jezusa. Co to znaczy poznać?
  • Biblijnie to słowo nie oznacza wiedzy teoretycznej. Jest zaproszeniem do życia w głębokiej więzi (relacji) z tym, którego chcemy poznawać. W jaki sposób poznajemy czym jest cierpienie? Kiedy go doświadczamy. Podobnie poznajemy miłość – kiedy jej doświadczamy. Wtedy możemy z przekonaniem powiedzieć, że wiem (znam), co to jest miłość. Nie inaczej dzieje się z osobami, z relacjami, w tym – relacja z Bogiem. Boga poznajemy przez doświadczanie Go. Jak? Na modlitwie, w liturgii, osobach, wydarzeniach… we wszystkim. Zaproszenie do poznawania Go mocno wybrzmiewa w ewangelii św. Jana w pierwszym rozdziale, gdzie kilka razy padają słowa „choć i zobacz”. Chcesz poznać Boga? Chodź i zobacz… Poznać Go można tylko przez relację z Nim, bycie z Nim w kontakcie.
  • To poznawanie dzieje się także przez to, co On sam o sobie mówi. A dziś w ewangelii Jezus odsłania serce Boga. Jaki Bóg jest? Właśnie taki, jaki pokazuje się wobec zagubionych owiec i zagubionych drachm. Robi wszystko, żeby je znaleźć. A kiedy znajduje, to nie po to, by ją ukarać, że się zgubiła, że uciekła, ale by cieszyć się i radować z tego, że się odnalazła. Zagubienie to grzeszność. I właśnie w taki sposób Bóg odpowiada na nasz grzech – przyjęciem i cieszeniem się, kiedy odnajdzie to, co zagubione. Szuka STARANNIE… jak kobieta drachmy, jak pasterz owcy. Taka właśnie jest miłość. Czy przyjmiesz ją? Czy pozwolisz się pokochać właśnie w taki sposób?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.