Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 1 września

Tekst: Łk 4, 31-37

Prośba: o łaskę wypowiadania słów, które budują i przynoszą dobro

  • Dzisiejsza Ewangelia dużo mówi o słowie. To, co wypowiada Jezus ma szczególną moc, co zdumiewa słuchaczy. Z jednej strony treść, którą Jezus głosi. Z drugiej sposób, w jaki to mówi. Z trzeciej skutki, jakie pozostawia Jego słowo. A co jest w Tobie po usłyszeniu dzisiejszych słów Ewangelii?
  • Słowo jest głównym sposobem naszej komunikacji. Mówione i pisane. Nasze słowa też coś po sobie pozostawiają. Sprawiają, że u słuchacza rodzi się jakaś reakcja. Słowa innych w nas też coś sprawiają. Spróbuj dziś świadomie zauważać, co słowa, które Cię otaczają pozostawiają w Tobie?